top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Sonata

Alfa

Huvudsäte

Afrikanska Samväldet

Huvudsysselsättning

Musik

Familjemedlemmar

Beskrivning

Familjen Sonata har i många generationer producerat några av de största musikaliska artisterna. Många av grenarna inom familjen har specialiserat sig på en typ av musik så att de inte konkurerar med varandra, men självklart har det funnits en avstickare som tagit sig in på en grens territorium och detta har då skapat en obalans och osäkerheter inom familjen som ser på detta väldigt seriöst.

 

Efter dessa företeelser finns det nu möjligheten att fylla i ett formulär för att be om att adopteras in i en gren av familjen som håller på med önskad musik genre.

 

 

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Europa (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Janus (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Mnemosyne  (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Vesta (inaktiv)

Har en affärsallians med familjen

Aurora (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Orion (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Satyr (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Orion (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Europa (aktiv)

Är politiska rivaler till familjen

Artemis (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Orion (aktiv)

Är fiender till familjen

Fortuna (aktiv)

Är fiender till familjen

Poseidon (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Mnemosyne  (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Nerio (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Borealis (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Minerva (inaktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Calypso (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Dionysos (inaktiv)

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

7 december 2023 19:35:19

Senast uppdaterad

/

bottom of page