top of page

Provinser

Alla som lever i Olympenvärlden tillhör en provins som styrs av en guvernörsfamilj. Det är fritt fram att själv avgöra vilken provins du vill att att din Olympen-karaktär ska tillhöra. För övrigt spelar det inte någon större roll vilken provins din karaktär hör till, mer än att olika provinser har olika kulturer och traditioner. De kulturer som vi ser idag finns inte längre, utan har utvecklats och blandats ut med nya kulturer. 

 

Din karaktärs familj kan äga landområden (till industrier, jordbruk osv.). Den kan inte äga så stora ytor som länderna i vår riktiga värld, men kan ha stort inflytande i så stora områden. Om din karaktärs familj håller på med något speciellt som ofta syns i en annan provins än den din karaktär bor i så gör det ingenting.

 

Rörelsen provinserna emellan har ökat något enormt i och med svävarna och de ökade arbetsmöljigheterna i vissa delar av världen. Därför har Olympens provinser sedan länge varit uppblandad med folk från olika ursprung med olika etniciteter.

Nya Amerika

I Nya Amerika har stora kupoler byggts över städerna. Inom kupolerna hålls ett ekosystem som har förbättrats och byggts ut över de senaste decennierna. Det är ingen som minns vem eller vilka familjer som uppfann den första kupolen, men alla har gjort en gemensam ansträngning för att utveckla och bevara dem sedan dess. Till kupolstäderna hör innovation och samarbete. Allt från luft- och vattenreningsverk till transport och boende har utvecklats över lång tid och modifierats av många. Kupolstäderna skyddar populationen från oväder, strålning och den förunderliga men destruktiva fauna som finns i de vilda landskapen. 

 

Landytan i dagens USA är i Olympens värld en “Skärgård” där kratrarna från kriget har fyllts med vatten från Atlanten och Stilla havet. Luften utanför kupolerna är giftig och marken radioaktiv. Kupolstäderna kopplas till varandra genom högteknologiska tunneltåg. Tunnlarna går över och under marken, genom luften och under vattnet i ett nätverk över hela skärgården.

 

Luften sägs vara "renare" och marken mindre radioaktiv i södra Nya Amerika (dagens Sydamerika) men det är få som har vågat testa.. Där finns stora landmassor täckta av vild regnskog med otaliga mängder förunderliga djur och insekter. Jorden är bördig och familjen Proteus kontrollerar i nuläget kunskaperna om hur en kultiverar grödor i denna extremt farliga miljö. Det finns kupolstäder runt om odlingarna men många färre än i skärgården. 

Imperiet

Imperiet kallas då och då för Den ursprungliga provinsen, eller Huvudprovinsen. Det är här kejsaren bor och skolan Olympen ligger. Språket som talas har spridit sig härifrån och Imperiet är kända för att ha hög makt i världen i allmänhet. Här bor många av kejsarens närmaste och en stor del av de som arbetar med militära yrken. 

 

Provinsen kan utåt sett verka konservativ, men det är också här några av de skummaste mötena mellan människor och grupper sker i hela världen. Under lupp och efter att solen har gått ner sker en hel del betting på slagsmål mellan Epsilons, gambling och annat som kanske skulle rynkas på näsan mot om det skedde öppet. Det är i Imperiets storstäder som skillnaderna mellan Alfa och Epsilon kanske är som allra störst.

Afrikanska samväldet

Afrikanska samväldet är världens högsäte när det kommer till kultur. Om du sysslar med konst, teater eller musik är Afrikanska samväldet åtminstone en plats som du har besökt. Här bor hipsters, livsnjutare och alla sorters olika talanger. Afrikanska samväldet är även känt för god politisk anda och för en god tävlingsanda. Det betyder dock inte att boende i Afrikanska samväldet är för snälla för sport -  Afrikanska samväldet har nämligen några av de bästa hästpololagen i världen. 

 

Här finns stora gamla, i stort sett orörda städer som Johannesburg, men också helt nya och återskapade, som Nya Alexandria. Och planetens största uppskjutningsramp, Uhuru Peak, finns nära toppen av Kilimanjaro, nästan på ekvatorn. Där har satelliter skickats upp de senaste ca 60 åren.
 

Afrikanska samväldet är också centrum för mycket bioteknik, medicinutveckling och tillverkning av proteser.

Förenade Asien

I vissa delar av Förenade Asien (såsom dagens Australien) finns alla städer under jordytan, då luften över ytan är väldigt förorenad. I vissa delar av dagens Kina är marken väldigt bördig och stora delar av ytan är täckt av odlingar av olika slag. 

 

I Förenade Asien är det vanligt att vara en del av modeindustrin. Kwaii är på modet här, och det är vanligt att ta fram det gulliga i varje utstyrsel. Förenade Asien är dock inte bara ett modemecka utan också en plats där det går att köpa in all teknologi som behövs för ett fungerande och bekvämt liv. 

 

När barnen i Alfa- och Betafamiljer är tillräckligt gamla skickas de i många fall till familjen Athena, där de får en tidig hemskolning innan dess att de skickas till Olympen.

bottom of page