top of page

Sekretesspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

 

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

 

1. Information som vi samlar in 

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster. 

 

1.1 Information som du uppger 

Du behöver ett konto för att kunna använda vissa av våra tjänster. När du registrerar ett konto på vår webbplats ber vi dig om din e-postadress. Övrig information, såsom personnummer, telefonnummer, ICE-kontakt mm. kan frivilligt läggas till via dina kontoinställningar och kommer att användas för att snabbare fylla i relevant information vid anmälning till våra event.

 

1.2 Information vi får när du använder våra tjänster 

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

 

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar. 

 

1.2.1 Logginformation 

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 

  • Cookies som används för att skapa en bättre upplevelse för användaren.

  • Cookies som används för att identifiera registrerade användare.

  • Cookies som övervakar och analyserar effektiviteten i de olika delarna av webbplatsen samt WiX plattform.

  • Cookies som används för att se till att plattformen är säker att använda.

 

1.2.2 Lokal lagring 

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher. 

 

1.2.3 Cookies och liknande teknik 

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. 

 

2. Hur vi använder information som vi samlar in 

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda föreningen Heartless Larp och våra användare.  

 

Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning i din profil för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du skriver en recension. 

 

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar. 

 

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics.

 

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke. 

 

Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

 

3. Öppenhet och valmöjlighet 

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande: 

 

- Välja om din e-postadress och ditt namn skall vara synligt för andra medlemmar.

- Hämta ut information om dina sparade personuppgifter. 

- Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. 

 

4. Information som du delar 

Som medlem på vår webbplats kan du välja att dela med dig av information till andra medlemmar. Den informationen är enbart synlig för andra inloggade medlemmar och inte för icke inloggade webbplatsbesökare. I din profil och bland dina kontoinställningar kan du välja vilket innehåll du vill dela med dig av. 

 

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter 

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. 

 

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem. 

 

6. Information som vi delar 

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Heartless Larp förutom i följande situationer:

 

6.1 Med ditt samtycke 

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Heartless Larp om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

 

6.2 För extern behandling 

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag (till exempel WiX) och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

 

6.3 Av juridiska skäl 

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Heartless Larp om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att: 

 

- följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter 

- garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem 

- upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem 

- skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. 

 

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt. 

 

Om Heartless Larp skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon form av uppsägning av verksamheten kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy. 

 

7. Informationssäkerhet 

Vi arbetar ständigt för att skydda Heartless Larp och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. 

 

- Vi krypterar många av våra tjänster med SSL. 

- Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system. 

- Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven. 

 

8. Förändringar 

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande. 

/

bottom of page