top of page

FAQ

Vad behöver jag fråga er i arr när det kommer till plotter? 

Vi vill att du kollar med oss om du vill att din/en annan karaktär ska dö, om du vill att din karaktär ska påverka lajvvärlden i stort eller om du vill att din karaktär ska få en nära allians med någon ur kejsarens familj. Resten får du bestämma själv, men du är självklart välkommen att höra av dig om du är osäker!

Hur mycket är Aura (pengar) värt OFF?

Aura är värt lika mycket som i vår off-värld. 10 000 Aura är 10 000 kronor. Den enda stora skillnaden är att vi spelar rika karaktärer som har tillgång till mer pengar än vad de flesta av oss har off. En fin svävare kan kosta någonstans mellan 700 000 och två miljoner. En riktigt fin svävare kan kosta närmare fem miljoner.

Hur mycket historia (lore) i lajvvärlden har ni skrivit? 

Inte jättemycket. Det vi har skrivit är främst fokuserat på saker som vi som spelare behöver eller vill ha för att kunna lajva kring. Allt som vi anser inte vara relevant eller spelbart lämnar vi till er eller låter bli att skapa över huvud taget. Om någon frågar om något som du inte har koll på lore-mässigt, håll det luddigt! Om någon säger något som låter orimligt för dig som har koll på in game-fakta, låtsas att det personen säger stämmer om hen inte gör det tydligt att det ska vara hittepå.

Vad får man och vad får man inte spela på i matsalen? 

Matsalen ska vara fredad från tuffa scener, men lajvandet får såklart fortsätta även där.  Vi ska främja en miljö där vi inte ska känna ångest eller oro för att äta.

Hur använder jag slow escalation i scener med kamratuppfostran?

Först kommer en varning. Säg gärna explicit "det här är en varning" eller "jag varnar dig för att göra mer". Nästa steg är ett mindre straff eller lättare våld, steget efter det är hårdare våld eller så kontaktas rådet för ett hårdare straff. De hårdaste straffen man kan få är att sänkas i årskurs eller hängas ut på skolans minds. Du som bråkstake kan också spela på slow escalation genom att långsamt eskalera sakerna du gör. Kom ihåg att även visa på att konsekvenserna du får gör skillnad!

Hur tänker ni kring provinser och Off-nationaliteter?

Anledningen till att vi har valt att låta provinserna (delvis) ha kvar kontinenternas off-namn är för att underlätta för spelarna att kunna komma ihåg vilken provins som ligger var. I lajvvärlden har folkgrupper blandats över världen, och det går inte att se på en person varifrån den kommer. Vår tanke är inte att vi ska använda oss av någon annans kultur såsom den ser ut idag off, och vår tanke är inte heller att vi ska whitewasha Olympen genom att vita personer ska gestalta roller som inte borde vara vita.

Vem i arr svarar på mina mejl?

Vi svarar på i stort sett alla mejl tillsammans eller i större grupper efter en gemensam bollning eller diskussion, så att vi alla kan vara i kontakt med deltagarna och hålla koll på kommunikationen där.

Skriver ni i arr några större händelser eller intriger till lajven?

I stort sett inga intriger men ibland en del lite större händelser. Det kan vara lite småsaker i bakgrunden och saker som är tänkta att hjälpa spelarna att driva sitt eget spel framåt. Allra oftast kan du förvänta dig att lajvet mest kretsar kring spelarskapade, sociala eller politiska intriger.

Kommer de större lajvens dagar att vara i kronologisk ordning in game, eller finns det något tidshopp under lajven?

Det finns inget tidshopp under lajven, utan lajven utspelar sig några dagar i rad i början på terminen under vinterlajven och i mitten på terminen under sommarlajven. Det är alltså ungefär ett halvår mellan lajven även in game.

Finns det något sätt att slippa se inlägg från sponsrade konton på Minds?

Ja, det gör det. Gör dina inlägg direkt i Newsfeed-gruppen istället för i det feed som finns från början i appen/på hemsidan. Våra grupper är stängda för bara oss som kommer på lajvet, vilket också betyder att du kan gå direkt dit om du vill se inlägg som andra har gjort istället för att gå till det vanliga feed, där inlägg även från personer utanför lajvet kommer upp.

Min mindsinloggning krånglar/ jag hittar inte grupperna och personerna på Minds. Vad ska jag göra?

Mejla till oss så löser vi det tillsammans!

Hur trasig är världen Olympen utspelar sig i? 

Inte speciellt. Det är en värld som har utsatts för mycket, både naturligt slitage och 3:e världskrigets atombombningar, men det var länge sedan och en stor del av världen har byggts upp, städer har blivit stilrena och vackra och mat är inte längre en bristvara, även om djur och växter inte finns lika mycket av som idag.

Vad är skillnaden på ett hemligt sällskap och en klubb? 

Hemligt sällskap är just det- hemligt. Det är ett sällskap som kanske gör saker som inte är allmänt accepterade av skolan eller som innehåller en specifik grupp människor. En klubb är något som du som elev senare kan skryta med, något som ser bra ut när du söker jobb och ofta något som ger fördjupade kunskaper i något ämne eller som kopplar dig samman med personer med liknande intressen.

Hur ser ni på yngre elever som inte visar respekt/inte lyssnar på äldre elever?

Elever som inte har respekt för elever i högre årskurser är inte ett problem. Problemet är när yngre elever inte tar konsekvenser för att inte lyssna eller visa respekt. Äldre elever bör lyssnas på för att de har varit på Olympen längre och är mer erfarna, men värt att ha i åtanke är att även ettorna har kommit in på Olympen och att det är upp till de äldre eleverna att visa dem rätt. Hur de äldre eleverna gör det är upp till dem, men vi rekommenderar både att trycka ner och bygga upp de yngre elevernas prestationer.

Vad är viktigast: Alfa-/Beta-status eller årskursstatus?

På skolan spelar oftast Alfa och Beta mindre roll än årskurser, men det spelar fortfarande viss roll. Både Alfa- och Beta-elever är duktiga och imponerande eftersom att de har tagit sig in på skolan, men Beta-eleverna behöver antagligen kämpa mer och få mer stöd än Alfa-eleverna för att nå till samma positioner som dem. I samhället utanför skolan är skillnaderna större mellan skikten än på skolan, vilket avspeglas bland annat i att Alfa- och Beta- elever separeras i skolans matsal.

Vad kan man göra om man vill fortsätta spela sin elevkaraktär efter att den har gått ut skolan?

Karaktären kan eventuellt bli lärarassistent, lärare eller anställd på skolan på något annat sätt. Tanken med kampanjen är dock inte att man ska kunna spela sin karaktär för evigt, utan att det är en historia som utspelar sig och som någon gång har ett slut. Efter det går det givetvis bra att spela en ny karaktär för den som vill det. .

Hur vanligt är det för personer i Olympenvärlden att byta ut kroppsdelar mot tekniska motsvarigheter?

Inom militären och liknande är det ganska vanligt att behöva byta ut en kroppsdel eller ett organ när något har skadats. För andra personer är det däremot inte så vanligt. Det går att byta ut organ eller kroppsdelar men ses som väldigt excentriskt när en skada inte är orsak till bytet. För att kunna få tillgång till denna typ av teknologi krävs dessutom kontakter eller stora ekonomiska resurser.

Hur gamla blir människor i Olympenvärlden?

Människor i alfa och beta blir lite äldre än människor i vår värld. Det finns fler vacciner och bättre utvecklad sjukvård då Olympen utspelar sig, så genomsnittsåldern ligger ungefär på 90. Däremot är det vanligare att dö av icke naturliga orsaker i olympenvärlden jämfört med vår värld. Det innebär att den som dör av ålder kan avlida när de är ungefär 120 år.

Får jag spela något annat än Alfa eller Beta på lajven?

Generellt nej. Men vi har haft mindre lajv då Gamma haft en plats. Har du en idé på en karaktär som skulle vara från något annat statusskikt än Alfa och Beta, så kan du mejla oss.

Har eleverna chans att tvätta av sig innan de snubblar in i matsalen efter initieringen?

Eleverna har inte haft tid att tvätta av sig innan frukost. Tanken är att spelarna själva får välja hur blod och sår de ska ha på sig, en del av slagsmålen är mer blodiga än andra. Initieringen brukar vanligtvis vara traumatiserande för de flesta oavsett hur blodig den är för just dem.

Kan personer med livmoder fortfarande bli gravida i Olympenvärlden eller föds alla barn i laboratorier?

Personer med livmoder kan fortfarande bära barn men de bestämmer själva om de vill. Det finns inga normer i världen om ifall något av det skulle vara bättre än det andra. Även om barn föds i laboratorier så sker inte genmanipulering. Barnen har omanipulerade gener från sina föräldrar oavsett hur de föds.

Var går gränsen mellan kamratuppfostran och misshandel? Vad är det värsta elever "får" göra mot varandra?

Elever "får" egentligen göra vad som helst mot varandra. Skolan har inte några regler kring misshandel men eleverna kan ändå bli straffade för det. Var gränsen går mellan kamratuppfostran och misshandel har mest att göra med vem som gör det och vad hen har för skäl till det. Till exempel om rådet har delat ut en bestraffning för något en elev har gjort så ses det som kamratuppfostran. Om en äldre elev tillrättavisar en yngre elev för att de gjort något som går emot hur en ska bete sig kan det också ses som kamratuppfostran. Mycket kan helt enkelt ses som kamratuppfostran om det vinklas rätt. Däremot om du slår eller misshandlar någon så finns det stor risk att få dess allierade efter dig. Något som påverkar är även hur stora skadorna är. Några blåmärken eller kanske en bruten arm är lugnt då det går att läka ganska lätt.

Vilken ålder är det på eleverna?

De allra yngsta är 18 men det är vanligt att göra om antagningsproven många gånger. Samma sak gäller proven för att gå upp en årskurs. Både antagningsprovet och provet för att gå upp en årskurs hålls en gång om året. Därför är det vanligt att som elev vara någonstans i åldersspannet 18-30. De flesta över 30 har antingen bytt till en annan skola, fått ett jobb utan examen eller klarat alla sina fyra prov och gått ut skolan.

Hur bestäms det rent In-lajv vilket elevhem eleven hamnar i?

Efter att de nyantagna till skolan fått sina antagningsprov godkända blir de inbjudna till fest med lärarna och de andra på skolan. De får då möjlighet att ställa frågor, lära känna folk och framställa sig själva i god dager för den eller de som är elevhemsföreståndare för elevhemmen de vill hamna i. I slutet av festen har lärarna ett möte där elevhemsföreståndarna en och en får välja varsin favorit, sedan fortsätter de att välja elever tills alla blivit valda. Efter detta parar lärarna ihop eleverna som ska mötas i initieringen. Varje elev möter en annan elev som blivit vald till samma elevhem. Efter initieringen får eleven som klarat sig reda på vilket elevhem hen hamnar i genom att ta det ordensband som ligger utanför dörren. Färgen på ordensbandet avslöjar vilket elevhem eleven blivit invald i.

Vad kan jag som har en etablerad karaktär göra för att inkludera nya spelare?
 • Kolla in nya spelares sidor på hemsidan och kolla vilka relationer de saknar.

 • Var med på workshops och prata och planera med nya spelare och spelare till nya karaktärer!

 • Fyll i information om din karaktär på hemsidan!

 • Öppna upp för att fler kan gå med i din familj/kompisgrupp och sök aktivt fler relationer!

 • Hjälp nya spelare att hitta en karaktär/familj om du kan.

 • Dra in nya personer i plotter och relationer på golvet!

 • Sprid spel och dela med dig av saker som händer på lajvet!

 • Var noga med att hjälpa både nya spelare och etablerade spelare med nya karaktärer att hitta ett sammanhang.

 • Se till att ha en stol ledig vid varje bord där du sitter på lajvet.

 • Skjut till en ny om alla blir fyllda!

Vad kan jag med en ny karaktär göra för att hjälpa etablerade karaktärer att dra in mig i lajvet?
 • Gå med i en klubb eller ett hemligt sällskap!

 • Kolla runt efter nya och gamla relationer till din karaktär i vår Facebook eller Discord!

 • Ha familjemedlemmar till din karaktär på lajvet. Det kan ge naturligt sammanhang och kul spel!

 • Var med på workshops och prata med andra spelare!

 • Fyll i information om din karaktär på hemsidan.

 • Hoppa in på Discord och bolla karaktär!

 • Planera spel i off-rummet!

 • Förbered dig inför workshops och fundera på vilket spel du vill ha på lajvet.

 • Tänk på vilken roll du spelar! Det kan vara mer ensamt att spela questi (lärare) än discipli (elev). Kom ihåg att även eleverna är vuxna och att din off-ålder inte begränsar vilka roller du kan spela på lajvet!

/

bottom of page