top of page

Värdegrund och Trygghetsarbete

 • Vi vill göra det enkelt för alla att vara med på lajven och i föreningen

 • Vi vill främja mångfald och en kultur där vi lyssnar på varandra och respekterar varandras gränser

 • Evenemangen är för dig som fyller 18 år eller är äldre än 18 år det år lajvet hålls

 • Våra lajv är helt alkohol- och drogfria

 • Våra storlajv har fyra trygghetsvärdar som du kan prata med på och efter lajvet

 • På våra storlajv har vi ett off-planeringsrum där du kan prata med en trygghetsvärd, dina medspelare eller en arrangör

 • Varje spelare med ny karaktär får en off-mentor, som kan hjälpa dem att komma in i lajvet och som kan svara på frågor.

 • Vi kan köra deltagare till närmaste hållplats eller station om de behöver lämna området

 • Vi har en frivillig debrief efter varje storlajv

Three people sitting on chairs and looking at something in the distance
Värdegrund

Lajvet Olympen arrangeras genom föreningen Heartless larp. När du anmäler dig till lajvet så blir du medlem i föreningen. Vi i föreningen och arrangörsgruppen vill att alla ska kunna känna sig säkra och rättvist behandlade på våra arrangemang och annan föreningsverksamhet vi håller. Därför har vi skapat en värdegrund och en likabehandlingspolicy som behandlar hur vi vill att vår verksamhet ska se ut.

Vi vill vara en öppen förening både för nya och befintliga medlemmar. Det ska vara lätt att börja delta i föreningens verksamhet och att engagera sig i föreningens demokratiska processer. Vi vill främja mångfald i vår förening och strävar efter en öppenhet inför våra olikheter. Genom att lyssna på varandra vill vi skapa en trygg plats där alla kan utöva sin hobby.

 

Olympen-evenemangens åldersgräns är 18 år (du fyller 18 samma år som lajvet hålls). Det finns ingen övre åldersgräns. Olympen är ett helt drog-och alkoholfritt evenemang. Det innebär att du inte får ta med dig alkohol eller droger till lajvområdet.

 

Följande punkter är några av våra grundvärderingar:

 • Respektera att alla inte har samma åsikter i olika frågor.     

 • Respektera varandras gränser. Det gäller både psykiskt och fysiskt. Ett nej betyder ett nej och allt utom ett ja är ett nej. Vid minsta osäkerhet - fråga och försäkra dig om att allt är okej.

 • Ta ansvar för dina handlingar.    

 

Trygghetsarbete

Vi har flera olika sätt att arbeta med trygghet på Olympenlajven. Vi arbetar med Slow escalation och Brave spaces, vi har trygghetsvärdar, trygghetsrum, planeringsrum, arr-konsultation, bilar som kan köra dig från området och debrief. 

 

På våra lajv arbetar vi med slow escalation, en lajvteknik där vi långsamt eskalerar scener som kan vara jobbiga för våra medspelare för att ge dem möjlighet att själva backa ur eller använda off-tecken om scenen blir för jobbig för dem att hantera. På så vis jobbar vi med lajvfilosofin om Brave spaces, där vi ger oss själva möjligheten att spela ut de scener vi vill ha på lajvet genom tillit till varandra. 

 

Till varje stort lajv som vi arrangerar satsar vi på att ha fyra trygghetsvärdar. Dessa personer kan du prata med om du behöver snacka av dig under lajvet, om något i relation till lajvet är lite extra jobbigt eller om något inte känns bra. De finns även tillgängliga efter de större lajven i kampanjen om du behöver prata med någon efter att de är slut. Till minilajv som vi arrangerar har vi minst en trygghetsvärd. 

 

Trygghetsvärdarna har tystnadsplikt både mot oss i arr och mot andra deltagare. De har tagit del av information som du har bett oss att förmedla innan lajven och har gått med på att dras ifrån sitt eget lajvande när du som spelare behöver dem.

 

På Olympens stora lajv har vi ett off-rum för planering där du kan prata med en trygghetsvärd eller med andra spelare om du behöver (så länge det inte är schemalagd planeringstid där). Dörrhandtaget till det rummet är alltid markerat med ett av trygghetsvärdarnas rosa band. Från klockan 09.00 till klockan 09.30 varje dag sitter två eller fler arrangörer där om du skulle behöva konsultation i att planera en scen eller om du skulle behöva prata med arrangörerna om något. Om du har en plott att slänga ut, vill bolla idéer eller få mer spel finns utsatt tid för det i off-planeringsrummet under lunchen (12.00-13.00). 

 

Du som spelar en ny karaktär på lajvet kommer att bli tilldelad en off-mentor som kan hjälpa dig genom att besvara frågor off-game eller hjälpa dig med spel. Din off-mentor är en person som har gått på lajvet förut och som själv har anmält intresse i sin anmälan. Av dig som off-mentor väntar vi oss att du tar hand om personen du har blivit tilldelad och att du hjälper hen när/om hen ber om det. Det betyder inte att du alltid behöver vara tillgänglig eller att du behöver försaka ditt eget spel för någon annans skull. Det är viktigt att du säger nej när du inte har möjlighet att hjälpa din person. Se då till att hen får hjälp av en annan spelare eller att hen får prata av sig med en trygghetsvärd istället. Kom också ihåg att ni inte har en trygghetsvärds roll, utan att er främsta uppgift är att inkludera och hjälpa till med att hitta spel.

 

Om du skulle vilja lämna lajvet och området under något av lajvens gång kan du alltid prata med någon trygghetsvärd eller oss i arr. Det finns tillgång till bil och vi hjälper dig gärna att komma till närmaste station eller hållplats. Du kan följa den listan för jourtider för arr som vi skickar ut innan lajvet och ringa oss vid nödfall. 

 

Efter våra stora lajv håller vi en debrief. Våra eftersamtal är helt frivilliga och du kan hoppa in och ut ur dem när du själv vill. De finns till för att vi ska kunna prata ihop oss om lajven, reflektera kring och bearbeta tankar och känslor som kommer upp. Vår målsättning är att de även ska bidra till en gemenskap där alla som vill har någon att prata med

/

bottom of page