top of page

Ämnen vi inte spelar på

Olympen är ett lajv där vi behandlar många tuffa och mörka ämnen, men det finns vissa ämnen som vi inte vill ska spelas på alls, eller som vi vill enbart ska spelas på under vissa omständigheter. Vi har listat dem nedan, samt en kort text där vi förklarar vårt resonemang och hur det är applicerbart på lajvet.​

OFF-diskriminering

På Olympen spelar vi inte på diskriminering av kön/genus, könsidentitet, sexualitet eller etnicitet. Vi spelar inte heller på diskriminering utfrån moderna off-normer. 

 

Självmord

Vi förstår att självmord är något som lär existera även i Olympenvärlden, men det är inte något vi vill ska spelas på. Anledningen till det är för att det är ett ämne som för vissa kan vara mycket känsligt, och vi som lajv har inte kapacitet att hantera eventuella känslor som kan uppkomma kring spel på självmord. Det är tillåtet att spela på självskadebeteende på lajvet, dock enbart bakom stängda dörrar. Vi vill att spel på självskadande ska vara helt opt-in. 

 

Sexuella övergrepp

Vi spelar inte på sexuella övergrepp.

Resonemanget till varför är samma som varför vi inte spelar på självmord. Kortfattat handlar det om att vi ser allvarligt på sexuella övergrepp och att vi antar att det kan finnas känslor och trauman kring sexuella övergrepp som vi inte vill att våra deltagare ska behöva hantera på lajven i Olympenkampanjen. 

 

Genmodifiering

I Olympen-kampanjen försöker vi undvika att spela på genmodifiering av människor. I Olympen-världen föds många (dock inte alla) via "poddar", alltså att barnet växer i en maskin snarare än i någons kropp. Det är möjligt att spela på att ha fler än två föräldrar, föräldrar av samma kön, eller att personer med specifika egenskaper har valts ut som föräldrar för att försöka "avla" en specifik typ av barn. Det vi inte spelar på är att de har gått in och valt specifika gener, och tagit bort andra. Anledningen till detta är för att vi inte vill ha perfekta karaktärer. Det ska vara möjligt att ha alla möjliga funktionsvariationer och att behöva alla möjliga hjälpmedel även i karaktär. Vi vill inte heller att karaktärer har förmågor utöver det som är mänskligt möjligt. 

Genmodifiering kan ske på djur, det vi vill undvika är att det spelas på i relation till människor.

 

Verkliga kulturer

Snarare än att vara ett förbjudet ämne så är det här något vi vill att spelare i kampanjen tänker sig för lite extra innan de gör. Olympen utspelas många hundra år i framtiden, och de länder och kulturer som finns idag är i princip helt utplånade. En karaktär från Förenta Asien har inte en drastiskt annorlunda kulturell bakgrund från någon från Afrikanska Samväldet. Det betyder inte att karaktärerna inte kan dra inspiration från historiska kulturer, det vi vill undvika är kulturell approproporation - att verkliga kulturer används som rekvisita eller för att klä ut sig.

/

bottom of page