top of page

Vision

Olympen är en sandboxlajvkampanj i universitetsmiljö med fokus på relationer, konflikter och akademiska framgångar hos världens elit i en framtid där samhället präglas av extrema klasskillnader. På våra lajv får du undersöka hur det är att vara en person som vinner på ett samhällssystem som med dagens mått skulle ses som extremt orättvist. Vi i arrangörsgruppen skriver inte personliga roller eller plotter till deltagarna på våra lajv, men vi jobbar aktivt för att lajven i kampanjen ska vara lättillgängliga. Med hjälp av onlineworkshops innan alla våra lajv, öppna karaktärsformulär och ett aktivt community vill vi jobba mot att inkludera alla lajvare. Vi vill dessutom i största möjliga mån skapa förutsättningar för alla att hitta ett sammanhang och en logisk plats för sina roller i vår fiktion. Kampanjen är inspirerad av Red Rising, Ondskan, Young Royals med flera och vi behandlar många tunga ämnen så som våld, droger, kamratuppfostran, nepotism och diskriminering på våra lajv. Alla lajv har därför en åldersgräns på 18 år, men utöver det så vill vi ge alla, oavsett ålder, möjlighet att spela både elever och lärare i vår fiktion. Spel på sexuella övergrepp, självmord, homofobi, sexism, rasism, funkofobi, transfobi eller diskriminering av off-egenskaper är förbjudet på våra lajv. Vi spelar inte heller på att genmodifiering finns, eftersom vi inte vill ha "perfekta" karaktärer. Vidare så spelar vi inte på revolution eller på konkret förändring av det samhällssystem som råder i fiktionen.

Two people in dark academia clohtes

Estetik

 • Dark Academia

 • Empir

 • Antiken

 • Post-post-ap

One person in distress being comforted by another

Teman på Lajven

 • Lektionsspel

 • Status och makt

 • Kamratuppfostran, våld och förtryck

 • Kärlek och relationer

 • Familj och politik

Three people having a conversation

FAQ

 • Svar på vanliga frågor ställda av våra deltagare

Two women stage figthing

Verktyg och Metatekniker

 • Ars amandi (teknik för sex)

 • Tumme Upp/Ned (teknik för prestation)

 • Kristalldricka (teknik för att beställa vatten i baren)

 • Vi har ingen metateknik för slagsmål

Three people sitting on chairs, looking at something in the distance.

Värdegrund och Trygghetsarbete

 • Våra lajv är helt alkohol- och drogfria

 • Våra storlajv har fyra trygghetsvärdar som du kan prata med på och efter lajvet

 • Vi vill främja  en kultur där vi lyssnar på varandra och respekterar varandra

Marble Surface

Ämnen vi inte spelar på

 • Sexuella övergrepp

 • Självmord

 • Genmodifiering

 • Diskriminering av Off-egenskaper

/

bottom of page