top of page

Verktyg och Metatekniker

 • Vi har tre metatekniker på lajvet: Ars amandi, Tummen upp/ned och Kristalldricka

 • Ars amandi är en metateknik för sex där man rör vid varandras armar

 • Tummen upp används för att visa på god prestation (under till exempel lektioner)

 • Tummen ner används för att visa på dålig prestation (under till exempel lektioner) 

 • Du säger “Kristall-[dryck]” om du som spelare vill beställa vatten i baren men vill ha något roligare i karaktär

 • Vi har ingen metateknik för slagsmål, men vill att du är försiktig med dina medspelare

 • Vi använder Minds för sociala medier IN

 • Alla namnskyltar karaktärer bär är IN

Two women stage figthing
Ars Amandi

Ars Amandi är en metateknik för att gestalta sex på lajv som är utformad av Elliot Wieslander. 

 

Tekniken handlar om att tillämpa fysisk beröring begränsad till händer och armar. Syftet är att ge spelare möjlighet att inkludera en fysisk och emotionell aspekt när de väljer att spela ut sex på lajv, med väldigt tydliga gränser för att göra det så tryggt och säkert som möjligt. Sextekniken sker genom beröring av händer och armar, där handrörelserna visar på hur karaktärernas sex spelar ut sig in game. Ögonkontakt är inte ett måste som en del av Ars amandi, men kan hållas för den som vill. Om två karaktärer kysser varandra eller hånglar visas detta med en hand på den andra personens kind. 

 

Om du inte är bekväm med att spela ut en sex- eller kyss-scen med hjälp av Ars Amandi, kan du gå ur karaktär med din medspelare och prata om scenen. Sedan kan ni spela på att det som ni pratade om har hänt. Det är helt upp till er hur och när ni pratar med varandra. 

 

Tummen upp/ned

Tummen upp/ned är en metateknik som kan användas för att visa din prestation under lektioner och klubbar. En tumme upp visar att det du säger eller gör är bra/rätt, en tumme ner visar att det är sämre presterat och en tumme åt sidan visar att det är mittemellan. Du kan använda tummen under tiden eller innan du gör eller säger något. När det gäller en skriftlig skoluppgift visas prestation genom att du skriver högst upp "off: jag presterar väl på uppgiften" eller liknande, eller tvärtom "jag presterar dåligt på uppgiften". Det kan även visas med ett plus- eller ett minustecken. 

 

Kristalldricka

Kristall används i baren under lajvet. Om din karaktär vill beställa någon form av alkohol under lajvet men du som spelare vill beställa vatten, kan du säga att du vill ha “kristall-vin”, “kristall-whisky” eller något annat, beroende på vad din karaktär vill ha. Om du beställer något och lägger till ett “special” kan personen som blandar göra vad hen vill och det finns ingen garanti för att det du kommer att dricka är enkelt eller gott varken in eller off.

 

Slagsmål

Det finns ingen metateknik för slagsmål, men vi uppmanar er att ta det försiktigt med varandra och att inte skada varandra på lajvet.

 

Skarp skada

Om någon skadar sig allvarligt, bryt spelet genom att säga “Skarp skada!”. 

Namnskyltar

På Olympen bär alla roller en namnskylt. Namnskyltarna existerar både IN- och OFF. På namnskyltarna står din rolls namn, pronomen, årskurs, och status. Om namnskylten är i silver så är karaktären en Beta-karaktär, om den är i guld är karaktären en Alfa-karaktär. Antalet prickar på namnskylten representerar elevens årskurs, för lärarspelare står istället ämnet de undervisar i. Namnskylten ska bäras hela lajvet (förutom på balen, då det är frivilligt).

 

Ordensband

Alla elevroller bär ordensband under skoldagen, färgen (se nedan) på ordensbandet visar vilket elevhem rollen tillhör. Vissa väljer att dekorera sina band med broscher, pins, eller symboler för skolklubbar.

 • Bellona = Gul

 • Bacchus = Rosa

 • Pheme = Blå

Minds

På lajven använder vi oss av den sociala medie-appen Minds. Appen existerar IN-lajv och används av karaktärerna för att lägga upp foton och statusuppdateringar, precis som vi använder sociala medier vanligtvis. På Minds kan du även läsa nyheter, eller skvaller publicerat av skolans skvaller-kanal GOSSIP.

GOSSIP:

IN-lajv är GOSSIP driven av en eller flera anonyma användare, ingen vet exakt vem. OFF kan vem som helst lägga upp skvaller via GOSSIP. Du markerar detta genom att börja ditt inlägg med ordet GOSSIP, vilket visar att det inte är din karaktär som lägger upp det utan en anonym användare. 

 

Praktiskt kring Minds:

Du får själv ta med en telefon eller dator att använda, men wifi finns på plats. Det är inte obligatoriskt att använda Minds, men det är ett roligt inslag för den som vill 

Vi skapar inloggningar som ni kommer få i god tid innan lajvet för att kunna bekanta er med plattformen, och lägga upp inlägg redan innan lajvet.

Mord

Det kan hända att karaktärer dör på lajvet, även om det är ovanligt. Detta sker endast efter överenskommelse med spelaren det gäller och arrangörerna. Tänk på att det oftast ger mer spel att skada någon än att mörda hen. En karaktär som är död är inte längre spelbar, och du som spelare får skapa en ny karaktär med hjälp av arrangörerna. Vi kommer inte spela på eller godkänna självmord på lajvet.

Vapen på Lajvet

Det här är inte ett bofferlajv eller ett lajv med fokus på väpnad konflikt. Den enda typ av vapen vi tillåter är bluntade närstridsvapen eller boffervapen (ej svärd, kniv eller annat med klinga) och det är viktigt att de passar in i estetiken samt är logiskt motiverade för din karaktär att bära. Alla vapen måste godkännas av Arr vid incheck eller innan dess via mejl. Vapen får under inga som helst omständigheter användas för att skada andra medspelare.  

/

bottom of page