top of page

Olympens Historia

Skolan Olympen grundades i centrala Imperiet 76 år efter att den nya samhällsstrukturen implementerades, år 2497. Skolan grundades som en vidareutbildning för världens högst uppsatta människor där de skulle lära sig att styra och att ta sin plats i världen som Alfa. Olympen blev snabbt mer än bara en skola- det blev ett framstående lärosäte för den absoluta eliten. Endast de allra högst uppsatta, rikaste och mest talangfulla hade möjlighet att studera på skolan, som snabbt kom att producera många framstående militäriska ledare, inflytelserika konstnärer, kunskapstörstande lärare och djuplodande filosofer.

Efter några år fick även Beta börja studera på Olympen och skolan blev tydligt en symbol för hela samhällets elit. Antagningskraven blev allt högre för att sålla ut de personer som inte var värdiga den utbildning som erbjöds på Olympen. De som inte antogs till Olympen fick studera på någon annan skola eller bli hemskolade istället.

Skolan blev ett viktigt sätt att skapa allianser och viktiga kontakter. Flera hemliga sällskap grundades, men också tre elevhem - Bacchus, Bellona och Pheme. Dessa tre skulle alla vara förkroppsligandet av gudar och skulle fungera för att ge eleverna ett sammanhang och ett sätt att enkelt skapa kontakter och öva på sådant som samarbete och ledarskap. 

På Olympen finns en historiskt uppbyggd kultur av egna idrottslag, forum för att spela musik, dans och tävlingar. Det har alltid uppmuntrats att vara en del av aktiviteter efter skoltid, och det finns något för de allra flesta bland de aktiviteter, grupper och sällskap som finns på skolan. Olympen har från början varit byggd på tre grundpelare - stolthet, ära och framgång.

bottom of page