top of page

Teknisk Utveckling

Många teknologiska framsteg har gjorts sedan vår tid. Det har skett stora framsteg när det kommer till medicin, färdmedel, kommunikation och media. 

 

De medicinska framsteg som har gjorts i Olympenvärlden handlar främst om skador och läkande, då det finns sätt att läka sår mycket mer effektivt än vad det gör i vårt verkliga samhälle idag. Det har också skett en del vad gäller barnafödsel, där det är vanligare att barn skapas i ett laboratorium än genom fysisk barnafödsel. Det är möjligt för även samkönade par att få biologiska barn i Olympenvärlden.  

 

På skolan Olympen finns vissa lärare och ibland även sjukpersonal som har teknologin och kunskaperna som krävs för att kunna läka smärre skador, såsom brutna armar, blåmärken och mindre sår. En skada blir inte mindre smärtsam för att den läker snabbt, men att bryta ett ben är inte sett som ovanligt och jobbigt på samma sätt som det är i den verkliga världen. 

 

När det kommer till fordon har de flesta familjer en eller flera svävare. Svävare kan vara av olika typ och vara olika snabba, flyga olika högt och ha olika funktioner. Svävare kan se ut på olika sätt, och kan ta allt från en till femtio personer. Även zeppelinare förekommer i världen, men går lite långsammare än svävarna. Däremot är zeppelinarna ofta större och lyxigare. 

 

Mobiltelefoner i Olympens värld fungerar och ser ut som de gör idag. Tanken är att eleverna på Olympen ska fokusera på att lära sig och att lärarna ska fokusera på att lära ut. Därför är videosamtal och samtal med personer utanför Olympen inte något man ser väl på. Hologram existerar inte. 

 

TV existerar i Olympen-världen, men kommer inte att finnas på lajvet. Det går alltså för en elev att sträva mot att bli TV-kändis. Det mesta av det din karaktärer vet om världen får de veta genom TV och radio. Radio existerar alltså också i lajvvärlden, men den musik som är populär skiljer sig lite från vår off-värld. Inspelad musik är oftast instrumentell, och klassisk musik är det mest populära just nu. Däremot spelas även instrumentell techno och house då och då, bland annat under fester. Sångare finns, men vanligtvis är deras framföranden live, med eller utan instrument i bakgrunden.  

 

De vapen i Olympen-världen som används mest i krig är skjutvapen, men det ses som finare att duellera med svärd, värja eller kniv. I träning och bland de högst uppsatta är svärd alltså ett vanligare vapen att använda, medan vanliga militärer i strid använder sig mer av skjutvapen. Laservapen används inte och sådant som spjut och käppar används oftast bara i träningssyfte.

bottom of page