top of page

Alfa och Beta

Skillnaderna mellan Alfa och Beta är mycket större i världen utanför Olympen än på skolan. Utanför skolan kan inte Alfa och Beta ha samma jobb i de flesta fall och Beta exkluderas i många fall från saker som bara Alfa får delta i eller ha en plats i. Alfa och Beta separeras i samlingslokaler och liknande, även om Beta fortfarande får vara där och delta på evenemang tillsammans med Alfa. På skolan Olympen fungerar det lite annorlunda (även om vissa normer har följt med dit). Alla som går på Olympen har tagit sig dit för att de har en familj av väldigt hög status i världen (oavsett om man är Alfa eller Beta) och för att de har någon form av talang. Det värdesätts på Olympen i många fall mer än status när det kommer till Alfa och Beta. Oavsett om du är Alfa eller Beta tillhör du samhällets elit och den lilla procent av eliten som dessutom har möjlighet att gå på Olympen. En vanlig inställning är även att du som Beta är ännu mer talangfull än så bara för att du faktiskt har tagit dig över tröskeln som många Alfa inte tar sig över och har kommit in på skolan. 

 

Alfa och Beta är separerade i matsalen och lärarna har ett eget hörn. Vid lärarbordet sitter Alfa- och Beta-lärare tillsammans. Det kommer att sitta skyltar vid matborden, så att det är tydligt var Alfa och Beta sitter. Beta behöver få en inbjudan för att få sitta vid Alfabord. Beta får be om en inbjudan, och det måste inte nödvändigtvis vara skamligt. Om en Beta som har blivit inbjuden beter sig illa vid bordet så har Alfan ansvar för den Beta hen bjöd in. Samma sak gäller om en Alfa och en Beta tar sällskap till balen och en Beta beter sig illa. 

 

Det är viktigt att spelet mellan Alfa och Beta inte blir exkluderande OFF. Det exkluderande spelet måste alltid tillåta olika former av insteg för den andra gruppen. Till exempel så kan en exklusiv Alfaträff tillåta att Betor närvarar om de har blivit inbjudna av en Alfa. På så sätt så visas det tydligt att det finns en exklusivitet IN men är spelbejakande OFF.

bottom of page