top of page

Brott och straff

In

Elever i högre årskurser har ansvar för elever i lägre årskurser och de allra flesta har stor respekt för eleverna i årskurserna över dem.

Rådsmedlemmar (eller Supradiscipli) har en viktig roll i spelet kring brott och bestraffning i och med att de verkar som skolans högsta auktoritära organ bland eleverna. Rådsmedlemmar kan, utöver att dela ut bestraffningar till alla elever oavsett årskurs, även tilldela och dra av poäng från eleverna samt tillsätta en övervakare för extremt bråkiga elever.

En övervakare är en annan elev vars roll är att se till att bråkmakaren uppför sig. Övervakaren har mandat att dela ut och dra av poäng från den elev som hen övervakar. På grund av den enorma makt som rådsmedlemmarna har när det kommer till att dela ut bestraffningar skvallrar både elever och lärare till dem om en elev har gjort något illa och borde hamna hos rådet. Det går att skvallra både anonymt och icke-anonymt genom capsa, rådets tipslåda. Mot allt gott som rådet gör för skolan, får dessa elever sitta med lärarna under måltider om de vill, till skillnad från andra elever.

Synen på bestraffningar är att man inte ska göra för mycket och minsta möjliga ansträngning för att få den största möjliga effekten är det som eftersträvas.

Att dela ut för stora straff kan ses som en brist på kontroll. Räcker det med en blick så ger man en blick, räcker det med ett slag så blir det ett slag. Höj inte rösten och använd inte våld om det inte behövs - social innovativ bestraffning är mer effektiv.

Här finns lite punkter på saker som din karaktär alltid kan kommentera på/ge ett mindre straff på:

  • Någon håller glaset i kupan.

  • Någon har satt på sig ordensbandet på något konstigt sätt.

  • Någon står inte ordentligt i sitt led under uppställningen.

  • Någon skolkar tydligt (säger det till folk in eller off).

  • Någon använder du-tilltal utan anledning.

 

Spela på dessa punkter själv om du vill ha straff.

Off

Det är viktigt att vi separerar karaktärer från spelare när vi ger ut straff eller kommenterar på snedsteg. Det är enkelt att göra fel som spelare utan att det är något som karaktären skulle ha gjort. Försök därför att kommentera utifrån punktlistan ovan och fundera gärna en extra runda på om du tror att spelaren vill ha straff på sin handling. I retur vill vi att du som vill ha straff visar det extra tydligt eller upprepat och att även du följer punkterna ovan för att alla enklare ska kunna separera dig från din karaktär.

När tråkiga straff utdelas, som att kratta löv, skotta snö eller skyffla grus, se till att det blir en kollektiv bestraffning så att det blir en gruppaktivitet. Se även gärna till att det finns övervakare som kommenterar, häcklar och gör livet svårare för de som bestraffas.

Tänk på att alla typer av tjänster som äldre elever vill få yngre elever att utföra ska leda till spel och inte vara utnyttjande Off. Kom ihåg att prata med din medspelare om du ska spela på en större våldshandling mellan er, så att alla säkert är okej med det som händer. Vi vill också påminna om att använda “OFF” som säkerhetsord och om att det alltid är helt okej att backa ur en scen som inte känns bra.

När det kommer till större bestraffningar så är det ofta ganska tråkigt att samla folk som tvingas titta på under en längre tid. Lös då det hellre genom att göra det tydligt att det går bra att lämna lokalen eller genom att ha bestraffningen bakom stängda dörrar istället.

Bestraffningar under måltider bör hanteras i slutet av måltiden för att vi ska kunna garantera att alla deltagare får möjlighet att äta i lugn och ro.

Capsa är en tipslåda. I den kan du lägga tips till rådet, både in- och off-game. Det betyder att din karaktär kan lämna ett tips om någon som hen tycker borde straffas eller att du off kan lämna ett tips om någon annans (eller varför inte din egen?) karaktär. Kom ihåg att prata med spelaren först om du som spelare vill lämna ett tips om någon annans karaktär. Rådet har möte mellan kl. 13.00 och kl. 13.30 varje dag, så se till att lämna ditt tips till rådet innan kl. 13.00!

Visa tydligt när du vill ha eller ge ett straff och försök gärna att separera en våldshandling som sker av personliga anledningar mellan era karaktärer från straff som ges som kamratuppfostran. Det går inte alltid, såklart, men du får gärna göra det när det går. Du kan exempelvis säga varför din karaktär utför handlingen när den gör den (“det här är för min mamma” versus “stå bättre i uppställningen nästa gång”), prata med folk om varför handlingen utfördes, eller så kan du i kamratuppfostrans anda tydligt visa att din karaktär uppmuntrar någon som har tagit ett straff som din karaktär har gett.

Vi vill se till att varje person som går in i en duell har en sekond. Se till att ha en person där som håller lite koll off och som in game kan hoppa in om din karaktär skulle behöva att någon tog hens plats i fighten. Anledningarna till det är för att vi vill sprida spel och se till att det finns någon som utifrån kan säga ifrån off om någon är på väg att skada sig.

bottom of page