top of page

Etikett

Uppvaktning:

 • Första steget är att dansa med er tilltänkta.

 • Andra steget är att hälla upp ett glas vin till er tilltänkta medan ni håller intim ögonkontakt med personen. 

 • Tredje steget är att ge er tilltänkta ett så kallat Värdebrev. Där i ska din och din familjs goda egenskaper listas. Om ni har mottagit ett Värdebrev och vill gå vidare i uppvaktningen så lämnar ni ert eget värdebrev i gengäld. 

 • Fjärde och sista steget är att låta era familjers överhuvuden skriva under på alliansen och komma överens om huruvida ni ska bli en del av er tilltänktas familj eller tvärtom. Detta kan i många fall bli en långdragen process.

Skolhälsning:

 • Stolthet, ära och framgång är Olympens grundpelare och det vi alla ska sträva mot. På Olympen används en hälsning för att påminna varandra om det som är viktigt.
  Den går så här: 
  "Förtjäna er stolthet (hälsning), Vinn ära och framgång (svar)"

 

Vinglaset:

 • Håll vinglaset i stjälken eller i foten, inte i kupan.

 • Ert vinglas ska alltid ha tillräckligt med dryck för att kunna delta i en skål.

 • En skål riktad till er personligen ska accepteras med ett höjt glas och en nickning, inte med att dricka från ert glas. Att dricka vid sin egen skål anses arrogant.

 

Middagsbjudningar:

 • Värden eller toastmastern utlyser första skålen (görs ofta under minglet innan gästerna bjuds till bords), därefter kan andra gäster skåla fritt med varandra.

 • Vin får drickas först efter värdens eller toastmasterns första skål.

 • Vid värdens eller toastmasterns uppmaning, ta med er bordspartner till er plats och ställ er bakom era stolar tills ni bjudits till bords.

 • När det är många gäster vid en tillställning (fler än 6st) så hålls en gemensam skål för värden istället för flera individuella.

 • Placera servetten i knät när ni bjudits till bords. Lägg den på stolen om ni behöver lämna bordet under middagen.

 • Bestick ska inte läggas på bordet igen när måltiden har påbörjats. Lägg dem i kors över tallriken för att signalera att ni fortfarande äter och ihop ca. tjugo över fyra om ni är klara.

 • Vrid inte på vinglaset utan drick från samma punkt så gott det går kvällen igenom.

 • Håll glaset i höger hand när ni skålar med vänster granne och i vänster hand när ni skålar med höger granne.

 • Håll konversationen främst med er bordspartner och paret mittemot.

 • Att vända ryggen till sin bordspartner under middagen anses oförskämt.

 • Er bordspartners vinglas skall alltid fyllas av er.

 • Tal bör inte vara längre än ett par minuter under middagen.

 • När någon annan talar, lägg ifrån er besticken och ge talaren er fulla uppmärksamhet.

bottom of page