top of page

Lektioner

Lektioner är lärarnas domän och det är de som har makten där.

När discipli (elever) kommer till klassrummet ställer de sig i ett led utanför i ordning efter hur de ligger i rankinligstan och inväntar questi (läraren). Discipli väljer sedan plats i lektionssalen efter ordningen de går in i.

Om någon har ett off-behov (såsom dålig syn eller dålig hörsel) är det viktigt att det respekteras.Se till att ha pratat igenom det med varandra inom klassen innan lajvet börjar, så att det inte behöver bli missförstånd på golvet på grund av off-behov.

När en discipli ska svara på en fråga, räcker hen upp handen och väntar på att få ordet. Om hen får ordet, ställer hen sig upp, presenterar sig och svarar. Disciplispelaren kan använda metatekniken tummen upp för att visa på en god prestation och tummen ner för att visa på en dålig prestation. Om Disciplispelaren inte kan eller vill ställa sig upp är det helt okej och markeras då med off-tecken.

Om en discipli kommer sent, ställer hen sig vid dörren så att questi ser hen och väntar. När hen får tillåtelse kan hen gå in och sätta sig. Den som smyger in utan att ställa sig vid dörren eller på något annat sätt bryter mot normen kan få konsekvenser.

Om du kommer för sent av en off-anledning kan du använda off-tecknet när du kommer in i klassrummet, då ska de andra spela på det som att du har varit där från början.

bottom of page