top of page

Titlar och tilltal

Korrekt tilltal är en viktig norm i världen. Ni som tilltal är normen istället för Du.

 

Formell tid är: Under skoltid och under middagen.
Informell tid är: Under frukost och efter middagen.

 

Om du bryter mot en etikettsregel under formell tid är det betydligt allvarligare än om du gör det under informell tid.

 

Elever tilltalar lärare med titel (questi) och efternamn.

Lärare och övrig personal tilltalar elever med titel (discipli) och efternamn. Under formell tid tilltalas lärare alltid som Questi. Under informell tid, så är det din personliga relation till läraren som avgör.

 

Det är er personliga relation som avgör hur ni som elever tilltalar varandra. Discipli, eller efternamn är alltid ok.

bottom of page