top of page

Mentorskap

En mentor på Olympen är en person som oftast går i tvåan, trean eller fyran och som är stöd till en person i ettan eller tvåan. Mentorn visar hur Olympen fungerar och visar eleven till nya sammanhang med “rätt” folk. 

 

Elevhemmen väljer ut vilka som är mentorer under ett elevhemsmöte. Tanken är att mentorn ska matchas ihop med en etta eller tvåa med svagheter som eleven i den högre årskursen kan komplettera. Mentorn blir en förebild.

 

När en ny elev tar felsteg eller gör något tvivelaktigt så bör mentorn ifrågasättas i första hand. Detta för att det ska finnas ett större svängrum för de som spelar förstaårselever att röra sig på olympen utan att bli tillsagda av alla andra spelare för minsta felsteg.

 

Om din mentor inte funkar kan du alltid be om en ny mentor på ett elevhemsmöte eller prata med Arr.

bottom of page