top of page

Världens Historia

Omkring år 2300 utbröt ett stort krig på jorden. Ostrukturerat ledarskap och flera mindre konflikter länderna emellan ledde till ett kärnvapenkrig där människan närapå utrotades. I stället för att kriga bestämde sig en del av mänskligheten att gå under jord. Stora, högteknologiska bunkrar och cisterner byggdes och dessa personer tog med sig litteratur, konst, musik och annan finkultur innan de stängde dörren om sig för sista gången på över hundra år. 

 

Drygt hundra år senare hade två tredjedelar av jordens befolkning utrotats, och personerna som hade bott i cisterner och bunkrar kom upp till marknivå igen. De hade tagit inspiration från den litteratur och den andra finkultur de hade haft tillgång till och hade börjat planera för en värld baserad på framgångsrika samhällen från jordens förflutna, såsom romarriket och antika Grekland. Litteraturen (om än fiktion) användes till stor del som vetenskaplig grund för stor del av den samhällsstruktur som kom att byggas. Engelska blev ett språk för akademiker. Det blev ett tecken på en sofistikerad uppväxt och används ofta som ett komplement till svenskan i de högre skikten. 

 

Världen ovanför cisternerna var i spillror. Det som fanns kvar av mänskligheten var individer samlade i kringvandrande smågrupper. Städer fanns i stort sett inte längre. För att separera sig från de kringvandrande individerna började personerna från cisternerna att namnge dem som Gamma, Delta och Epsilon. Det började också gå rykten att individerna som hade varit kvar utanför cisternerna hade blivit förorenade och att de på något vis hade blod i en mer orange ton än de individer som hade varit i tryggt förvar under mark. 

 

De som hade varit under mark kallade sig snart för Alfa och Beta. Alfa var ättlingar till de ledare som hade varit i front i cisternerna och för planeringen av det nya samhället. Beta var de som hade hjälpt Alfa att genomföra byggandet av cisternerna och ett nytt samhälle under mark. Dessa individer ansåg sig vara genetiskt bättre än de som hade levt över jord, och tog över 13 år efter krigets slut. Den nya samhällsstrukturen, med Alfa och Beta som ledare, var helt implementerad år 2421.  

 

När det första Olympenlajvet började var det år 2996.

bottom of page