top of page

Kejsarfamiljen och Guvernörsfamiljer

Kejsarfamiljen

Kejsaren är ledare över världen, och med sin familj och sitt hov runt sig styr hen över provinserna med målet att hålla ordning och lugn i synnerhet i de lägre samhällsskikten- Gamma, Delta och Epsilon. Trots att all makt tillskrivs kejsaren, har hen andra omkring sig (såsom rådgivare och familj) som rådger hen i diverse frågor och beslut. Det är även vanligt att kejsaren deltar på galor, filmvisningar och andra kulturevenemang. Titeln "kejsare" är, som alla andra titlar i Olympenvärlden densamma oavsett vilket/vilka kön personen som är kejsare identifierar sig med.

Det finns generellt en positiv inställning till kejsaren hos Alfa och Beta. Kejsaren arbetar för de goda förhållanden som Alfa och Beta lever i, och de är ofta tacksamma för det. Att prata illa om kejsaren öppet är straffbart och det är relativt vanligt förekommande att den som gör det försvinner eller dör strax därefter. Därför håller sig de flesta gärna ifrån att baktala kejsaren öppet, även om det förekommer att man smyger med hemliga tidningar skrivna av anonyma skribenter där det skrivs mer negativa beskrivningar av kejsaren. 

 

Den kejserliga titeln går vanligtvis i arv. Vår föredetta kejsare hette Nefertina Jupiter, och hon antas efterföljas av sitt barn, Niccolangelo Jupiter. Kejsar Jupiter har sitt palats någonstans i Imperiet. 

 

Kejsaren styr över världen som helhet, har övergripande ansvar över provinserna och sammanfattar arbetet som guvernörerna utför. 

 

Guvernörsfamiljer

Guvernören är ledaren över en av världens fyra provinser - Afrikanska samväldet, Förenade Asien, Imperiet eller Nya Amerika. Enligt tradition är guvernören också bosatt i den provins som hen är guvernör över. Guvernörsfamiljen står något över en vanlig Alfa-familj men under kejsarfamiljen i status. 

 

Provinserna utlyser då och då val till guvernör, och då väljs hela familjer in till guvernörsplatser. Diskussioner om vem som vinner guvernörsval ger generellt över eventuella discordmöten i provinserna eller i workshops innan lajvet, så att alla kan vara med och ha möjligheten att spela en karaktär från en guvernörsfamilj. När folkvalen sker är olika från provins till provins, och de går också olika till beroende på var du bor, så det kan hända att det inte sker inför varje lajv i alla provinser. 

 

Som invald guvernör finns möjligheten att föra politiska kampanjer och komma med förändringar i sin provins, som går via kejsaren innan de går igenom.

bottom of page