top of page

Samhällsskikt

Samhället i världen där Olympen finns är uppdelat i fem samhällsskikt som är uppkallade efter de första fem bokstäverna i det grekiska alfabetet: Alfa, Beta, Gamma, Delta och Epsilon. Det är också i den ordningen skikten är uppdelade, med Alfa som det skikt med högst status och Epsilon som det med lägst. Alfa och Beta kan räknas som övre medelklass och överklass, de som styr samhället. Alla karaktärer som spelas på lajvet kommer från Alfa- eller Beta-status. 

 

År 2300 utbröt ett stort världskrig där en del personer gick ner i bunkrar under jorden och gömde sig tillsammans med mat nog för att överleva, viss litteratur, musik och annat för att roa sig under tiden de var där. Dessa personer och deras efterkommande bodde under jorden i över hundra år. När de klev upp till ytan igen, hade de skapat en egen gruppkultur som inte fanns över jordytan. De kom upp som Alfa och Beta, samhällets nya två övre skikt. Samtidigt hade förfäderna till Gamma, Delta och Epsilon fört krig på ytan och levt i det kaos som kriget hade orsakat på ytan. 

 

Man föds in i sin grupp och grupptillhörigheten påverkar hela personens liv, främst vad de kan välja att arbeta med. Mellan Alfa och Beta är möjligheterna mycket större att välja yrke fritt än i de andra samhällsskikten. Att jobba på Olympen är förenat med hög status och något som endast Alfa och Beta gör. 

 

Som Alfa kan du jobba som till exempel: Politiker, ledare, kulturprofil, militärledare, mästerkock

Som Beta kan du jobba som till exempel: Innovatör, läkare, arkitekt, jurist

Som Gamma kan du jobba som till exempel: Administratör, byråkrat, militär, sekreterare

Som Delta kan du jobba som till exempel: Tjänare, vårdpersonal, barnskötare

Som Epsilon kan du jobba som till exempel: Byggarbetare, gruvarbetare, bonde

 

Den sociala rörligheten är mycket liten, och möjligheterna att byta samhällsskikt extremt små. Alfa och Beta beblandar sig generellt sällan med Delta och Epsilon (men då och då med Gamma). I samhället utanför Olympen skiljer sig även behandlingen av Alfa och Beta från varandra, där Alfa blir tydligt bättre behandlade än Beta, och där de två gärna separeras i offentliga sammanhang.

bottom of page