top of page

Sexualitet och Partnerskap

Sexualitet

Sex är inte ett måste i relationer i Olympenvärlden och det finns inga egentliga normer när det kommer till sexuella läggningar eller könstillhörigheter. Därför finns det inte heller några sexuella läggningar eller könstillhörigheter som avviker från den generella normen i samhället. För de flesta familjer är det viktigt att föra familjenamnet vidare, och med teknologiska framsteg har det blivit möjligt för personer med samma biologiska könstillhörighet att få barn tillsammans. 

 

Sexualitet är i Olympenvärlden inte något som finns där för att reproducera utan för njutningens och närhetens skull. Teknologin har kommit så långt att det går att skapa barn på andra vis än via sex, och många gör det när de ska få barn istället för att få barnet via sexuellt umgänge. 

 

Sexuella relationer mellan personer från olika statusskikt är inte förbjudet men är betraktat på olika sätt av olika personer. Medan en del Alfa ser en sexuell relation med en Epsilon som spännande, kan andra se det som äckligt. 

 

Partnerskap

Partnerskap kan se ut på många olika sätt i världen där Olympen utspelar sig. 

 

I arrangerat partnerskap är det ofta två familjer som har bestämt sig för att deras barn ska alliera sig i äktenskap. Med det tillkommer ofta en politisk och affärsmässig allians familjerna emellan, där företag kan samarbeta eller där inkomster kan delas. Personallianser (äktenskap) är ofta arrangerade mellan två personer, men det är vanligt förekommande att dessa två har andra relationer utanför personalliansen. 

 

Allianser genom äktenskap mellan två personer från olika statusskikt är en annan fråga som ses väldigt olika på från familj till familj. Generellt ser det inte bra ut att gifta sig med någon av lägre status, speciellt inte med någon av avsevärt lägre status. Att en Alfa och en Beta gifter sig är ganska vanligt förekommande, men ses inte alltid som något positivt från Alfa-familjers håll. Det händer att en Alfa får efternamnet från Betan den gifter sig med som straff för sin olovliga relation, men Alfans familj kan lika gärna välkomna äktenskapet och låta Betan ta över deras efternamn. Alla familjer hanterar sådana situationer olika, och det beror helt på vad överhuvudet i familjen bestämmer sig för. 

 

Vem som sedan leder en nyskapad familj är beroende på individernas ursprungsfamiljer, överenskommelsen familjerna emellan och deras status i samhället. Samhället i Olympenvärlden är inte ett patriarkaliskt samhälle, utan ett samhälle där det i många fall är den äldsta i syskonskaran som har störst ansvar och störst chans att bli familjeöverhuvud. 

 

Det är ofta viktigt för familjerna att knyta kontakter och få allierade som kan stå på deras sida vid affärer, val till guvernör och eventuella tvister med andra familjer. Den familjementaliteten sprider sig till Olympen, där eleverna har stor möjlighet att skapa nya allianser till familjen. En del familjer skickar sina elever till skolan med alliansskapande som tanke mer än att eleven ska lära sig. 

bottom of page