top of page

Ämnen

Här står en sammanfattning på de åtta ämnen som lajvkampanjen har i skrivande stund. Dessa kan komma att få smärre förändringar under lajvens gång.
 

I Strategi och ledarskap lär sig eleverna allt om krigsstrategier, ledarskap för större och mindre grupper, ledarskap i krissituationer och strategier kring samhällsuppbyggnad. Till viss del ingår även samhällspolitik och strategisk planering över hela samhällen.

 

Dans är ämnet där eleverna får lära sig enklare uppställningsdanser, pardanser och andra typer av dans samt dansernas historia och koppling till sociala interaktioner. Kursen hålls för att eleverna ska lära sig att föra sig väl när det kommer till större evenemang och händelser. 

 

I Retorik och kommunikation får eleverna lära sig att debattera, hålla tal, argumentera, läsa sin omgivning och strategier inom retorik. Även kroppsspråk i samtal och mottagaranpassning i skriftlig kommunikation ingår som en del av kursen.

 

Astronomi och informationshantering är en kurs där eleverna får både titta upp mot stjärnorna och ner i informationen. Det ingår sådant som stjärnskådning, texttydning, informationsvetenskap och kodlösning.

 

Historia och litteraturhistoria innehåller en djupdykning i antikens och romarrikets historia kopplat till vår tids samhälle. När det gäller litteratur, kopplas mycket till brittiska gamla litteraturgiganter och även en del grekisk filosofilitteratur.  I kursen kommer eleverna analysera diktsamlingar, pjäser  och andra kända verk. 

 

Konst och kommunikativ design fokuserar på konstens praktiska utövande, form och historia. Eleverna får prova på att måla, men får även lära sig om konsthistoria, konstepoker och hur man kommunicerar och förmedlar känslor och tankar via konst och design.

 

I ämnet Psykologi och filosofi lär sig eleverna människokännedom och förståelse för andra genom kända tänkare såsom Platon, Sokrates, Aristoteles, Kant, Nietzsche och Descartes. I kursen får eleverna diskutera problemställningar, göra psykologiska experiment och fundera på vad meningen med livet egentligen är. 

 

På lektionerna i Etikett och dryckeskännedom lär sig eleverna om hur de ska föra sig i samtal, vid matbord och i skriftlig kommunikation. De lär sig även att känna igen gift och att smaka av olika drycker och att bedöma vilken dryck som passar till vilken maträtt.

 

OFF

Under våra långa skollajv hålls flera lektioner varje dag, och vår målsättning är att du som elevspelare ska ha möjlighet att gå på lektioner i alla ämnen under lajvet. Det går alltid bra att hoppa över en lektion om du som spelare behöver vila. Då pratar du med din lärarspelare med off-tecken och/eller ger en ursäkt i karaktär för att få lindrigare eller inga konsekvenser för din karaktär på lajvet. 

 

Det kan ges ut läxor på lektionerna, men du ska inte behöva göra arbete off. Planen är inte heller att du ska behöva läsa, räkna eller skriva mycket under eller mellan lektionerna. Tanken är helt enkelt att dina off-kunskaper ska ha väldigt lite påverkan på hur du vill spela din karaktär när det gäller lektioner.

bottom of page