top of page

Antagningsprocessen och Initieringen

Antagningsprocessen

För att komma in på skolan behöver eleverna gå igenom en antagningsprocess. I antagningsprocessen testas eleverna både teoretiskt och praktiskt i olika ämnen. Detta resulterar i att långt ifrån alla barn ur Alfa- och Beta-familjerna får en chans att studera på Olympen. Antagningsproven skiftar och kan se olika ut från år till år, men består alltid av både teori och praktik. 

 

Det är vanligt att ansökande inte klarar antagningsprovet förrän efter många försök. Det går att göra antagningsprovet från 18 års ålder, men det är alltså vanligt att eleverna börjar på Olympen i mycket högre ålder. När de har testat att göra proven några gånger och har fått gott om träning däremellan kan de ansöka igen med större chans att komma in. Det är inte ovanligt att antas till Olympen först när man är 25 år gammal eller äldre. 

 

Efter antagningen blir eleverna välkomnade till skolan, och första natten på skolan går de igenom en initieringsrit.

 

Initieringen

Det är allmänt känt att Olympen har en initiering för de som just har blivit antagna till skolan, men vad initieringen faktiskt innebär är okänt för de som inte själva har deltagit i den. Familjerna i Imperiet är medvetna om att initieringen och skolgången på Olympen i allmänhet kan försätta eleverna i potentiell livsfara, och att elever ibland inte återvänder till sina familjer. Exakt vad som har hänt får familjerna sällan veta, men det är inte ovanligt att föräldrarna själva har gått på Olympen. Dessa har själva genomgått initieringen och vet vad det innebär. Det är tydligt att vad som händer vid initieringen är tänkt att hållas hemligt. 

 

Initieringen är en rit som ska sålla agnarna från vetet. Tanken är att den starkaste ska överleva ett slagsmål med en annan person på samma nivå, en annan Alfa eller Beta som också nyligen har blivit antagen till Olympen. Dessa slagsmål kan se ut på många olika sätt, men börjar alltid med att de två nya eleverna blir inkastade i ett rum av en eller flera lärare på natten efter sin ankomst till Olympen. 

 

Ibland sker slagsmålet med händerna, och ibland med en käpp eller annat redskap. Eleverna har ofta träffats och vet om varandras namn och familj. Nu får de veta att endast en av dem kommer att komma ut ur rummet levande, och att det är upp till dem att döda den andra. Vinnaren kan bemästra sin motståndare genom att vara fysiskt starkare, att på något vis lura hen till sin död eller helt enkelt genom någon form av olycka. Känslan efter dådet kan vara väldigt olika från person till person. Den som har vunnit sin initiering kan känna saker som skam, stolthet eller uppleva att den faktiskt njöt av våldet. 

 

Efter initieringen går eleven från rummet där slagsmålet har ägt rum direkt in till frukostsalen. Vinnaren går ifrån initieringen som nyintagen på skolan. Samtliga elever på Olympen har alltså varit med i, och vunnit, sin initiering genom att ta någon annans liv. Det finns ingen regel och inga krav på att de eleverna som har varit med om initieringen ska berätta för någon annan elev eller lärare om vem de har dödat, men de är fria att göra det om de vill.

bottom of page