top of page

Elevhemmen

De grekiska och romerska gudarna som elevhemmen är uppkallade efter säger något om respektive elevhem. Eleverna tror inte på gudarna som så, men tror snarare på att grupper med likasinnade kan påverka inlärningen och den sociala mentaliteten på skolan. 

Bacchus

Bacchus är elevhemmet som strålar av dekadens, engagemang och närhet. Det sägs att elevhemmet har egna möten bara för att dricka vin och umgås, och eleverna verkar genomgående vara duktiga i Etikett och dryckeskännedom samt Musik och måleri. Elevhemmets färg är rosa.

Bellona

Bellona är elevhemmet som värdesätter tävlingsanda, ledarskap och ambition. För elevhemmet är det extra viktigt att knyta värdefulla kontakter för framtiden och att skapa starka grupper med bra ledarskap. Eleverna i Bellona är naturliga ledare och ofta stolta, ärelystna och ambitiösa. I många fall är de bra på Strategi och ledarskap, och många av eleverna i Bellona idrottar efter skoltid. Elevhemmets färg är gul.

Pheme

Pheme är elevhemmet för de som söker efter sanning, information och skvaller. De är bra på att förstå människor, och är i de flesta fall utåtriktade. Eleverna i Pheme är bra på Retorik och kommunikation samt Psykologi och filosofi, och kan använda sig av dessa kunskaper för att på olika sätt manipulera sin omgivning. Elevhemmets färg är blå.

bottom of page