top of page

Elevrådet

Elevrådet finns till på skolan för att se till att eventuella förändringar drivs igenom och att de elever som inte sköter sig blir satta i straffarbete eller blir bestraffade på annat vis. 

 

Varje år röstar eleverna fram två representanter från varje elevhem som kommer sitta i rådet fram tills nästa val.

 

Elevrådet kan till exempel lägga till och ta bort poäng på rankinglistan, de kan tillsätta en övervakare som under en dag har särskilda mandat att bestraffa, tillrättavisa och dra av poäng från bråkiga elever.

bottom of page