top of page

Examensprov

För att en elev ska kunna gå ut Olympen, måste hen klara ett examensprov (eller slutprov, som de också kallas) per årskurs. Sammanlagt måste eleverna klara fyra prov. Proven hålls en gång per år, men det är inte säkert att alla elever klarar av alla prov på första försöket. Samtliga prov är praktiska men olika varje år, och ska testa kunskaper från flera olika ämnen som eleverna har haft under året. Alla elever på skolan gör provet gemensamt varje år, oavsett årskurs. Det innebär att elever från årskurs fyra gör samma prov som elever från årskurs ett.

 

Ibland är provet utformat så att bara en grupp ska klara det, och ibland så att alla ska klara det. Det är alltså inte ovanligt att gå om ett eller flera år på skolan. Även grupperna kan se olika ut. Ibland är det grupper om två som deltar och ibland kan grupperna vara så stora som 6-7 personer i varje grupp. Grupperna kan vara blandade över årskurserna eller bara innehålla elever från samma årskurs.  

 

Tidigare prov har varit utformade som: 

  • Tävling i festarrangemang. Gruppen som anordnade bäst fest vann. 

  • Strider där varje grupp skulle ta över de andra gruppernas områden i en arena.

  • Tävling i retorik, där eleverna höll tal och minglade. Vinnarna blev de som höll bäst tal och som lyckades framställa sig själva på bästa sätt. 

  • Överlevnadsprov i en simulation, där de överlevande gick vidare.

bottom of page