top of page

Ranking

På hösten varje år hålls ett slutprov där det avgörs vilka elever som går upp i årskurs och vilka som stannar kvar. Fram tills dess räknas elevernas ranking, där poäng sätts eller dras från dem utifrån deras prestation under lektionstid. Eleverna med högst poäng hamnar i samma lag under slutprovet, och får alltså en fördel genom att vara i samma lag som andra duktiga elever. 

 

Rankinglistan sitter tydligt uppsatt så att alla eleverna kan se den och ändras en gång per dag (vid middagen) utifrån poäng som delas ut av lärare och elevrådet. Rankinglistan uppdateras vid middagen varje dag. En elevs ranking bidrar till en elevs sociala status på skolan och ger hen diverse för- och nackdelar på Olympen. Endast elever rankas, och poängen delas ut godtyckligt och ibland till synes utan tydliga grunder.

 

Du som spelar en elev på Olympen kan påverka din karaktärs poäng och ranking om du tycker att hen har fått för lite poäng. Efter lektionstid varje dag kan du gå till admins kontor och sätta ut eller dra bort poäng (max åtta poäng åt vardera håll). Om du tycker att din karaktär behöver flyttas mer på en dag än vad du kan göra själv, prata med en lärarspelare så löser de det!

bottom of page