top of page

Familj och politik

Vi ser familj och politik som två stora teman på Olympen. Att fixa en familj till din karaktär är dessutom ett superbra sätt att komma in i lajvet och skapa ett sammanhang. Tänk på att en del relationer redan finns mellan karaktärer som har spelats tidigare, och att det kan vara skönt att ha folk att vara ihopkopplad med på lajvet. Du kan fylla i om du söker familj i din anmälan och tidigare spelare som också gör det kommer att få ditt namn för eventuell kontakt, men kan också skriva på vår Discord eller Facebook om du vill vara en del av en redan etablerad Olympenfamilj och se om du får napp där. Annars är det fritt fram att skapa din familj själv. 

 

Genom allianser och utbyten av pengar och tjänster ska familjerna som spelas i Olympenvärlden kunna skapa överenskommelser som skapar kul spel och intressanta konversationer på lajven vi håller. Vi vill att du som spelare ska ha fri lejd att skapa det familjespel och det politiska spel som du själv vill ha, och att du ska känna att du har möjlighet att genom din karaktär höja eller sänka familjens status.

 

Vårt mål är att alla som vill ska kunna ta del av det politiska spelet, men att det inte ska vara obligatoriskt att delta i för den som inte vill. Vi fokuserar på spelet som sker på lajven, och bygger inga större politiska plotter som våra lajvare inte får ta aktiv del av under lajvens gång. Det går däremot bra om du själv vill bygga politiska händelser eller plotter som rör din karaktär mellan att lajven hålls.

 

Familjen är viktig i världen där Olympen utspelar sig, och alla familjer är inte lika högt uppsatta i samhället. Det kommer att finnas familjer på lajven som är guvernörsfamiljer, och som därmed styr en fjärdedel av jordytan (med kejsaren som överordnad) och det kommer i andra änden av spektrat att finnas Betafamiljer som kämpar ekonomiskt för att ha råd med att skicka sina barn till Olympen. Detta innebär att viss diskriminiering kan ske karaktärerna emellan på grund av familj och familjens politiska ställning i samhället utanför skolan.

 

Världen har inget brottssystem för Alfa och Beta, utan varje familj förväntas att se efter sina egna. Staten kan endast straffa en Alfa eller Beta för saker såsom högförräderi eller förtal mot Imperiet eller kejsarfamiljen. 

 

Alfa- och Beta-familjer straffas endast för sina snedsteg av sin egen eller andras familjer. Om en Alfa eller Beta skulle förolämpa eller skada någon annan högt uppsatt person, löper den risken att få allierade eller familj till den förolämpade eller skadade efter sig. För de allra flesta familjer är ryktet väldigt viktigt, och det är därmed lika viktigt att familjemedlemmarna inte förtalar, mördar eller stjäl. Speciellt från andra familjemedlemmar och allierade. Däremot kan olika familjer se på sådana förseelser på olika sätt, och det är inte alls säkert att alla familjer bestraffar barn som stjäl, mördar eller gör andra saker som vi idag skulle se som olagliga. För en del familjer är pengar mycket viktigt, och för andra är det viktigare att visa upp sitt fina, gamla efternamn.

bottom of page