top of page

Kamratuppfostran, våld och förtryck

Kamratuppfostran, våld och förtryck är vanliga inslag på Olympen. Den hårda press som sätts på eleverna gör att det blir viktigt för dem att ha en hierarki, att få ut sina frustrationer och att visa vem som bestämmer. Vi har det som teman för att vi ska kunna utforska en mörk värld där vi kan både få lajva på positiva och negativa känslor.

 

På skolan har generellt de elever i högre årskurs makt över eleverna i lägre årskurs och det ifrågasätts sällan. Om en yngre elev skulle ifrågasätta skolans maktstrukturer skulle konsekvenserna för individen bli stora. Maktstrukturerna finns där för att eleverna ska kunna lära sig att styra, att falla in i ledet och att samarbeta. Lärarna (questi) har ingen egentlig makt när det kommer till kamratuppfostran och det våld som förs på skolan. Det är något som hålls mellan de individer som nyttjar det, och det är ingenting som lärarna generellt har något att säga till om. 

 

Förtryck och våld förekommer på Olympen i form av statusförtryck, förtryck av familjer eller individer och icke-sexuellt våld. Däremot vill vi hålla oss långt från spel som har med sexuella övergrepp, homofobi, sexism, rasism eller diskriminering på grund av off-egenskaper att göra. Tänk därför på att inte kommentera på varandras off-attribut (såsom utseenden eller funktionsvariationer) och på att använda spelarnas namn när du pratar om spelarna och karaktärernas namn när du pratar om karaktären.

 

Spel på våld och förtryck kommer att förekomma på lajven, men det ska alltid vara möjligt att ta sig ur en scen som innehåller våld eller förtryck för den som inte vill vara en aktiv del i sådana scener. Vi är medvetna om att våld kan vara jobbigt att delta i eller se på, och det är helt okej att gå från ett rum eller lämna en scen med eller utan off-tecken om du är obekväm. Vi vill därför även påminna om att eskalera våldsamma scener långsamt, så att du ger goda möjligheter till din motspelare att ta sig ur situationen eller förklara med off-tecken hur hen vill ha det. 

bottom of page