top of page

Kärlek och relationer

Olympen är en lajvkampanj med stort fokus på drama och relationer av olika slag. Vårt mål med lajven är att spelet ska röra sig runt det drama som sker i elev- och lärarkretsar på en ganska isolerad internatskola. Alla relationer på lajvet kommer att spelas ut mellan karaktärer som är vuxna, även om en del av dem är unga vuxna. 

 

Det finns inga normer kring vilka som kan ha en relation och det finns ingen norm kring tvåsamhet. Allianser i äktenskap är mycket vanliga även bland yngre, och i allianser är normen att det är två personer som ingår äktenskap. Det betyder dock inte att dessa två är de enda två som är del av relationen. Det är nämligen mycket vanligt att en eller båda parter har en annan sexuell eller romantisk relation vid sidan av den de har en äktenskapsallians med. Äktenskapsalliansen behöver inte heller innebära någon form av kärlekskänslor, utan kan bara vara ett politiskt beslut. 

 

En hel del elever skickas till Olympen främst  för att skapa kontakter, allianser och vänner som kan hjälpa dem och deras familj i det politiska spel som pågår utanför skolan. Därför uppmanas de unga i världen generellt att ta kontakt och att skaffa vänskaper med andra personer i sin omgivning. 

 

Precis som med alla våra andra teman är kärlek och relationer ett tema som du inte måste vara aktiv del i att spela ut. Det är helt okej att inte vilja spela på alla relationer med dina medlajvare. Kom ihåg att använda slow escalation och närma dig andra spelare långsamt även i positiva relationer, och kom ihåg att kalibrera med dina medspelare om något inte känns bra i lajvandet!

bottom of page