top of page

Lektionsspel

Lektionsspelet är ett stort tema, som finns till på Olympens storlajv för att skapa spel, engagera och skapa en känsla. På storlajven ska du som elevspelare kunna delta på lektioner, och vår målsättning är att du ska ha möjligheten att delta på lektioner i alla ämnen under lajvet om du vill. Om du inte vill vara med ska du kunna opta ut med hjälp av off-tecken. 

 

Lektionerna ska skapa roliga lajvtillfällen som är så intressanta och interaktiva som möjligt, engagera elevspelarna och skapa en miljö där det finns mycket utrymme för improvisation och skapa en verklighetskänsla över Olympenvärlden. Vi vill skapa en trygg miljö där elevspelarna själva får välja hur deras karaktär ska prestera, oberoende av off-kunskaper. Vi vill också att det ska vara en samlingspunkt, där du får utrymme att lajva med personer som du kanske inte hade lajvat med utan en konstellation såsom en klass.  

 

Som lärare (questi) på våra lajv vill vi att du ska kunna känna stor frihet att hitta på själv utifrån det ramverk vi har satt, och att du ska känna att vi i arr finns här som stöd om du behöver något. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårt lektionsspel och samlar in synpunkter från både elev- och lärarspelare efter varje stort lajv vi håller i kampanjen.

bottom of page