top of page

Status och makt

Status och makt är två huvudteman på Olympenlajven. Här utforskar vi hur det är att vara en person som vinner på ett samhällssystem som med dagens mått skulle ses som orättvist genom att spela en del av samhällets elit i en värld med enorma klasskillnader. 

 

Du spelar en medlem i världens övre skikt där dekadens och korruption är vardagsmat men där även ära och lojalitet har en stor plats. Du kommer att spela en karaktär som antagligen sedan barnsben har fått höra att hen är den bästa sortens människa. Hen är menad att styra över de sämre delarna av befolkningen.

 

Statusskillnader kommer, trots att alla spelar någon ur samhällets toppskikt, att förekomma på Olympenlajven. Dels finns en statusskillnad mellan Alfa och Beta, men framförallt finns en statusskillnad årskurserna emellan. Det märks främst i hur årskurs fyra tillrättavisar yngre elever (och i synnerhet elever i årskurs ett). 

 

Vi vill fokusera statusspelet till vad som faktiskt händer på skolan i största möjliga mån. Vad som händer din karaktär utanför skolan när det kommer till status har vi valt att lägga mindre fokus på. Om du själv vill bygga en historia kring det, så är det fritt fram att göra det. 

 

Olympens lajv fokuserar inte på revolution eller förändring av status quo. Det kommer att förekomma spel och diskussioner kring att de lägre samhällsskikten (Delta och Epsilon) är missnöjda med samhällsordningen, men det kommer inte att ske någon revolution från deras håll. Sådana plotter kommer också att stoppas om de dyker upp under lajven. 

 

Vår förhoppning är att status inte ska kännas som en tävling mellan lajvare i Olympen, utan som ett sätt att skapa mer drama karaktärer emellan.

bottom of page