top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Aurora

Alfa

Huvudsäte

Imperiet

Huvudsysselsättning

Vapentillverkning och försäljning.

Familjemedlemmar

Beskrivning

Aurora familjen har hållit en stadig neutralitet under flera år av dess existens igenom att hålla förhandlingar och arbetskontrakt med diverse andra familjer och förse dem med vapen av olika slag beroende på behov. Hittills inom världen så har Aurora (allegedly) beholt sin neutralitet väl och inte blandad sig i bland de andra familjernas politik.. Men allt är ju möjligt att ändras.

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Orion (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Europa (aktiv)

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Calypso (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

10 januari 2024 18:57:34

Senast uppdaterad

/

bottom of page