top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Thanatos

Alfa

Huvudsäte

Imperiet

Huvudsysselsättning

Hotell och Turism samt informationshantering

Familjemedlemmar

Beskrivning

Thanatos är en äldre familj från Imperiet. Familjen ägor är placerade i forna Schweiz och Österrike. Familjen är känd för sitt välkomnande beteende mot alla gäster.

Familjen har upprättat en mängd hotell (Albergo Sonno Eterno ©™)

över större delen av världen, alla i högsta klass! En plats där till och med Gammor kan få känna sig som en “Beta” (för rätt pris).

Dock är deras uppkomst byggt på blod och lik. Familjen Thanatos infiltratörer är några av de högst utbildade i Imperiet. Med samarbete mellan olika familjer runt om i världen har de kunnat få hemlig information om diverse saker.

Alla fullblodiga Thanatos är utbildade från ung ålder inom konsten att utvinna information genom alla tänkvärda vägar.

Hemlig info om släkten finns att hämta, skriv till mig om ni tror att det är något din karaktär har koll på.

Etablerade relationer

Har en affärsallians med familjen

Aurora (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Orion (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Satyr (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Borealis (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Minerva (inaktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Calypso (aktiv)

2 mars 2024 12:43:58

Senast uppdaterad

/

bottom of page