top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Syke

Beta

Huvudsäte

Imperiet

Huvudsysselsättning

Influencers

Familjemedlemmar

Beskrivning

~ GRATIA EST AUREA ~

 

Syke är en väldigt förmögen betafamilj i Imperiet som har blivit rika i och med sin influencerverksamhet.

 

Familjemedlemmarna rör sig i finare betakretsar och många (om än inte de mest exklusiva) alfakretsarna.

 

Familjens överhuvud heter Doronia och hon styr tillsammans med sin tvilling Malayne och deras partners Nepatra, Emmeton och Pitello.

 

Alla fem har varit en del av uppfostringen av tvillingbarnen Besonia och Demonius och de är alla registrerade som tvillingarnas föräldrar.

 

Familjen har i generationer endast haft två barn i rakt nedstigande led och de har alltid varit tvillingar.

Etablerade relationer

19 december 2023 10:25:39

Senast uppdaterad

/

bottom of page