top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Zeus

Alfa

Huvudsäte

Imperiet

Huvudsysselsättning

Zeus International Service Academy

Familjemedlemmar

Beskrivning

Zeus international servant academy - ZISA

Institution belägen i Imperiet som lär upp främst Betor och Deltor för arbete som tjänstefolk och liknande roller.

Grundat 2673 och har varit stolt och officiell samarbetspartner med kejserliga hovet sedan över 200 år tillbaka och försett hovet med de mest kvalificerade tjänstefolken.

Första akademin startades i imperiet och det är fortfarande där den största akademin ligger, men numera finns det mindre filialer i de flesta andra länderna.

Finns även en elit akademi i imperiet där endast de bästa blir utvalda för att specialtränas för eventuellt arbete hos kejsarfamiljen.

 

Familjens motto "Scientia Potentia Est" betyder "Kunskap är makt"

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Europa (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Janus (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Calypso (aktiv)

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Mnemosyne  (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Vesta (inaktiv)

Har en affärsallians med familjen

Aurora (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Orion (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Fortuna (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Artemis (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Satyr (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Nerio (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Borealis (aktiv)

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Calypso (aktiv)

Är allierade genom en personallians med familjen

Dionysos (inaktiv)

Har en politisk allians med familjen

Athena (aktiv)

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Poseidon (aktiv)

27 maj 2024 11:53:53

Senast uppdaterad

/

bottom of page