top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Medusa

Beta

Huvudsäte

Förenade Asien

Huvudsysselsättning

Entertainment

Familjemedlemmar

Beskrivning

Medusa är en beta familj som har sina storhetsdagar bakom sig. Medusa brukade vara en ståtlig familj som ägde och drev den främsta agenturbyrån i Förenade Asien. Alla som ville synas på världens största filmdukar, Dionysia och Lenaia nominerade skådespelare kryllade hos Medusa Talent©. Men för ca 30 år sedan så blev Medusa tyst utesluten från Dionysia-galan. Det är inte allmänt känt vad som kan ha skett mellan de två familjerna, men det tog inte lång tid innan respekterade regissörer och producenter inte ville ha något med Medusa att göra.

Inom familjen ser man sig själva fortfarande som en stormakt inom underhållningsindustrin. Familjen har fortfarande kompetensen, resurserna, och viljan till att återta sin forna position. Det behöver bara en väg in.

 

Länk till släktträdet: https://www.figma.com/file/K2ZtKWEDwXdJXPvL1N1Ye6/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=fSqnNvLq8t22Ldor-1

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

12 januari 2024 12:34:47

Senast uppdaterad

/

bottom of page