top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Echo

Beta

Huvudsäte

Nya Amerika

Huvudsysselsättning

Kultur och informationshantering

Familjemedlemmar

Beskrivning

Familjen Echo är en en av de äldsta familjerna i Nya Amerika och en av de Betafamiljer som har längst historia. Historiskt har familjen Echo varit förmögna på både pengar men också på makt genom företaget EchoMedia. EchoMedia är ett nyhets- och kulturföretag som genom historien publicerat tidskrifter och hållt en TV-kanal igång i Nya Amerika. Familjen har varit relevanta inom Nya Amerikas politiska scen och varit delaktiga i att kontrollera informationen i provinsen

 

Vanskötning av företagets resurser och tillgångar de senaste ~50 åren har resulterat i en kraftigt nedåtgående relevans för EchoMedia. Företaget och familjen har förlorat mycket av sin forna ära.

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

8 mars 2024 17:54:23

Senast uppdaterad

/

bottom of page