top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Nemesis

Alfa

Huvudsäte

Förenade Asien

Huvudsysselsättning

Vapentillverkning, Forskning inom teknik

Familjemedlemmar

Beskrivning

Nemesis-familjen är utspridda över stora delar i Förenade Asien (mestadels dagens Kina), vilket gör det svårt att peka ut något direkt styrande gren av familjen. Dessutom har familjen en lång historia av intriger, mord och kupper där olika grenar av familjen störtar en annan. Av samma anledning har Nemesis också haft flera olika stora sysselsättningar under olika tidsepoker och familjens huvudsysselsättning beror på vem som anses vara familjens Överhuvud just nu.

 

Odysselius Nemesis är det närmaste vad som kan beskrivas som överhuvudet för familjen just nu. Detta för att han är rikast i släkten, och han anses ha mest kontroll och inflytande i media samt över de övriga familjemedlemmarna. Odysselius äger vapenföretaget Nemesis Revenge Industries vilket därför ses som familjens huvudsysselsättning, men familjen Nemesis bedriver även ett forskningsinstitut, Nemesis Insitute of Technology (förkortat NIT) med fokus på teknisk utveckling på olika områden.

 

När familjen inte bråkar med varandra (öppet eller bakom kulisserna), spenderar de tiden med att lägga sig i konflikter mellan andra familjer. De uttalar sig sällan öppet om olika politiska frågor men ger de sig på någon politiker är det oftast av rent personliga skäl, eller möjligen av tristess.

 

Precis som den styrande grenen av familjen ofta har bytts ut, så har även familjens motto och emblem förändrats flertalet gånger. Odysselius myntade det nuvarande familjemotot : “Revenge is not beneath us. In fact, it serves us well.”

Etablerade relationer

30 april 2024 13:39:24

Senast uppdaterad

/

bottom of page