top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Gaia

Alfa

Huvudsäte

Afrikanska Samväldet

Huvudsysselsättning

"Vetenskap och konst" (patent inom kemikalieindustrin)

Familjemedlemmar

Beskrivning

Familjen Gaia är en ganska liten familj, med ursprung i Afrikanska Unionen, men numera rör sig åt Imperiet.

De ägnar sig åt "vetenskap och konst". Namnet Gaia var Moder Jord i grekisk mytologi.

Deras verksamhet beskriver de som att de "Förvaltar kunskap och visdom om naturen".

 

I praktiken betyder det att de köper/säljer patent inom kemikalieindustrin (bland annat bekämpningsmedel, GMO och kemikalier till läkemedel).

 

Har affärer med många andra familjer.

De reser över hela världen och försöker hålla goda relationer med många.

 

De har en stolthet att de bryter aldrig ett kontrakt eller ett löfte.

 

Etablerade relationer

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

23 juni 2024 12:33:22

Senast uppdaterad

/

bottom of page