top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Talos

Beta

Huvudsäte

Förenade Asien

Huvudsysselsättning

Teater, Opera, Balett

Familjemedlemmar

Beskrivning

Familjen Talos äger företaget Teatro Talos Company som består av stor del teatrar, operahus och baletter i Förenade Asien. Familjen gör sitt bästa för att knyta kontakter och alliera sig genom både giftermål och politik, men det finns även elaka rykten om att deras allianser kan bero på utpressning. Familjen har en lång historia men har de senaste åren verkligen kommit upp i finare kretsar, troligen tack vare sin allians med Familjen Nerio. Familjen är tungt engagerade i kulturlivet och de verkar alltid finnas på de prestigefylldaste festerna.

 

Pappa: Nidas Talos

Mamma och Överhuvud: Pjotristina Talos

Äldsta barn: Niccolterina Talos (gick ut Olympen för tio år sedan)

Mellan barn: Louinando Talos (gick ut Olympen för sex år sedan)

Yngsta barn: Cosiam Talos (går i årskurs 3 på Olympen, aktiv)

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

9 januari 2024 13:38:24

Senast uppdaterad

/

bottom of page