top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Orion

Beta

Huvudsäte

Afrikanska Samväldet

Huvudsysselsättning

Satellituppskjutning, övervakning, informationshantering + analys.

Familjemedlemmar

Beskrivning

Familjen Orion kan spåra sin härkomst till de som stod precis bakom de främsta som klev ut ut från bunkrarna och tog den nya världen i besittning. Vi har alltid strävat efter att se till att världen fungerar, alltid tjänat alla likvärdigt, alltid odlat kontakter med andra. Under de senaste 200 åren har vi jobbat hårt för att kunna erbjuda global informationsbehandling på totalentrepenad. Det var vi som lyckades skjuta upp den första satelliten för ca 70 år sedan. Vare sig ni vill ha hjälp med en enda observation, en flotta av egna satelliter, övervakning av en hel stad eller bara vill släppa allt det praktiska till oss så har vi lösningar åt er. Er information är helt säker i våra händer.

 

Familjen gillar att klä sig i vitt och bär stjärnor som familjesymbol. Karakteristiska drag är att vi är diskreta och serviceinriktade. Vi behandlar alla lika och är strikt neutrala (deltar ej) vid guvernörsvalen.

 

En mapp med bilder på fler familjemedlemmar och ett släktträd finns här: https://www.dropbox.com/sh/oy5o7p0rlkc6m8d/AABcTGqFphZyaF67IXedSTaGa?dl=0

 

Vi är öppna för att du skapar karaktärer i familjen. The more we are the more control we have.

Det här är vad vi erbjuder vid allianser (Familjen Orions Värdebrev):

https://www.dropbox.com/scl/fi/we2kzrybet04y6dkywtyg/Familjen-Orions-v-rdebrev.docx?rlkey=qz3mlkfjk94to6bc8f33m2os0&dl=0

 

#OFF: Se på familjen Orion som en mix av NASA, CIA och Google.

 

Från vårt administrativa center i Nya Alexandria till uppskjutningsramperna på Uhuru Peak på Kilimanjaro arbetar alla grenar av vår vidsträckta familj och våra subkontrakterade hjälpare (gammor, deltor...) med att se till att Orion Industries lever upp till Era förväntningar.

 

Allierade familjer inluderar Lynx, Calypso, Satyr, Medusa med flera.

Subkontrakterade familjer inkluderar Travallier, Umbaqu med flera.

 

Gammafamiljen Travallier är en av Familjen Orions närmast knutna gammafamiljer. De jobbar hårt och effektivt och i stort sett exklusivt åt Orion med tillverkning av satelliter, elektronik och övervakningsdetaljer.

Elysia Orion, moster till Aldebaion och Regalia, de nu äldsta medlemmarna i familjen Orion, ingick i allians med Marc Travallier. Deras barnbarn, Ignatia är idag familjen Orions högsta säkerhetsstrateg.

 

Gammafamiljen Umbaqu är aktiva inom medicinsk och biologisk forskning samt även skickliga läkare. Vella (född Orion, dotter till Vernia och Zarah Orion) är ingift i gammafamiljen Umbaqu och har fyra döttrar, Zuri, Amani, Makena och Lesedi, samtliga aktiva som läkare/biomedicinska forskare Familjen Umbaqu tar hand om Orionmedlemmarnas hälsa, medicinska behov etc.

 

Familjen Orion har tidigare haft en konflikt med alfafamiljen Callisto:

 

För 50 år sedan inledde Callisto en långsiktig plan på att ta över Orions roll som betrodd rådgivare och informationshanterare. Under 10 år dog eller försvann 17 familjemedlemmar, de flesta unga. Det gick så pass långsamt och var så pass dolt att det tog Orion alla dessa 10 år att inse vad som höll på att hända. Satellitnätverket var vid inledningen av attacken blott ca 20 år gammalt och en smygande försvagning av Orion följt av en direkt attack skulle kunna ha lyckats.

Vad som följde är det inte många som pratar om.

Orion tog upp frågan till Satellitkonsortiet, ett råd som bestod av representanter för alla de alfafamiljer som ägde satelliter som Orion administrerade. Orion argumenterade att en attack på deras familj var en attack på samtliga familjer i konsortiet. Orion hade hanterat konsortiets information helt enligt önskemål och fullståndigt neutralt i 20 års tid. Skulle en annan familj göra det bättre, eller hade de andra motiv?

Uppenbarligen hade Orion förberett förhandlingarna noga. Flera alfafamiljer stödde omedelbart Orion och kunde backa upp påståendena. De familjer som eventuellt ville motsätta sig kunde inte av politiska skäl.

Inga skriftliga dokument återstår längre från förhandlingarna - i alla fall inga som erkänns som autentiska - så vi vet inte vilken familj som föreslog straffet, men vi kan ana att familjen Orion kan ha föreslagit det utanför mötesrummet.

Familjen Callisto blev, av de andra alfafamiljerna i konsortiet, beordrade att självisolera sig i ett sekel. I 100 år fick de inte längre bedriva affärer, resa utanför sina omedelbara ägor, ingå allianser med andra familjer eller ens kommunicera. Deras affärer övertogs av de familjer som hade angränsande land. Flera medlemmar i mfamiljen mördades när de öppet ignorerade förbudet.

Kanske var det skammen av att göra så mot "en av de egna" som skapade tystnaden efteråt. Kanske var det den vaga känslan av att möljigen ha blivit kontrollerade av Orion som bidrog. Men familjen Callisto glömdes snart bort. Nästa generation fick i många familjer aldrig ens höra talas om den.

Hälften seklet har nu gått. Från familjen Callistos ägor hörs ingenting men från övervakningen vet man att de lever och producerar tillräckligt med mat åt sig själva. Bidar de sin tid eller har de accepterat sin lott? Ruvar de på hämnd eller hoppas de på förlåtelse? Tänker de bryta sig ut i närtid eller vänta 50 år till? Kan man ens kalla dem för "alfor" längre? Har de ens en status alls? Och om de till slut kommer ut och vill hämnas, är det på familjen Orion eller på konsortiets familjer som vreden kommer att riktas mot?

Etablerade relationer

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är politiska rivaler till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Är fiender till familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Har en affärsallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Är allierade genom en personallians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

Har en politisk allians med familjen

Rubrik 1

20 december 2023 19:19:57

Senast uppdaterad

/

bottom of page