top of page

Guvernörsfamilj

Familjesymbol

Luna

Alfa

Huvudsäte

Nya Amerika

Huvudsysselsättning

Teknik och industri

Familjemedlemmar

Beskrivning

Producerar hårdvara och maskineri för svåra förhållanden.

Bland exemplen finns satelliter och ubåtar, men familjen bedriver även projekt för

extraktion av mineraler och andra material. Främst från havets botten och det ogästvänliga landskapen utanför Nya Amerikas kupolstäder.

 

Etablerade relationer

20 april 2024 15:13:50

Senast uppdaterad

/

bottom of page